Till startsidan
Till startsidan
Start / Vård och behandling / Hjälpmedel, habilitering och rehabilitering / Hjälpmedelsservice / Riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel vuxna

22 09 06 Röstförstärkare för personligt bruk

Nivå:

1

Remittent:

Leg.läkare
Leg.logoped
Leg.arbetsterapeut
Leg.sjukgymnast

Förskrivare:

Leg.logoped i samråd med hjälpmedelskonsulent

Målgrupp:

Personer med funktionsnedsättning som innebär nedsatt röstfunktion.

Kriterier:

Aktivitetsbegränsning som innebär stora svårigheter att göra sig hörd på grund av nedsatt röstfunktion.

Mål med hjälpmedlet:

Möjliggöra och underlätta vardaglig kommunikation.

Förskrivning av flera:

Nej

Övrigt:

Byte av standardbatterier bekostas av brukaren.

________________________________________________________________________________________

Råd i förskrivningsprocessen

Bedömning

Bedömning/utprovning görs av förskrivare. Hjälpmedelsservice ansvarar för inköp och rekonditionering av röstförstärkare samt bistår förskrivare vid val av produkt.

Utprovning

Exempel på röstförstärkare som finns på Hjälpmedelsservice är MMT-4 och Micro Voice Amp.

Observera att det finns diverse tillbehör till dessa röstförstärkare såsom olika mikrofoner mm.

Uppföljning:

Enligt förskrivningsprocessen.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats