Till startsidan
Till startsidan
Start / Vård och behandling / Hjälpmedel, habilitering och rehabilitering / Hjälpmedelsservice / Riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel vuxna

22 21 03 Bokstavs- och symbolsatser/tavlor/bildbasprogram

Kommunikativt bildstöd inklusive bildbasprogram

Nivå:

2b

Förskrivare:

Leg.arbetsterapeut
Leg.logoped
Leg.fysioterapeut/Leg.sjukgymnast

Målgrupp:

Personer med funktionsnedsättning som medför stora svårigheter att tala.

Kriterier:

Aktivitetsbegränsning som innebär stora svårigheter att kommunicera tillfredställande genom tal, tecken eller skrivna meddelanden.

Mål med hjälpmedlet:

Möjliggöra och underlätta vardaglig kommunikation.

Förskrivning av flera:

Grundprincipen är att bara en (1) likvärdig produkt kan förskrivas. Särskilda skäl/funktionella behov kan förekomma som motiverar avvikelser från denna princip.

Övrigt:

Förbrukningsartiklar bekostas av brukaren.

______________________________________________________________________________________________

Råd i förskrivningsprocessen

Om patienten inte har kontakt med logoped och situationen är av en mer akut karaktär finns det möjlighet att prova ut enklare bokstavstavlor/bildkartor. Exempel på dessa finns längst ner på denna sida. Det går även att göra egna kartor på www.bildstod.se.

Är behovet av ej akut karaktär rekommenderas att patienten får en logopedkontakt för att utreda vilket hjälpmedel som passar patienten bäst. Tillhör personen Vuxenhabiliteringens målgrupp ska kontakt tas med deras kommunikationsteam (TeKo). Annars tas kontakt med logoped på Logopedmottagningen.

Kontaktuppgifter Vuxenhabiliteringen: 010-831 40 72

Kontaktuppgifter Logopedmottagningen: 010-831 95 60

Se även riktlinje för peklampa under 24 18 18

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats