Till startsidan
Till startsidan
Start / Vård och behandling / Hjälpmedel, habilitering och rehabilitering / Hjälpmedelsservice / Riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel vuxna

22 21 12 Programvara för närkommunikation

Nivå:

1

Remittent:

Leg.läkare
Leg.logoped
Leg.arbetsterapeut
Leg.fysioterapeut/Leg.sjukgymnast

Förskrivare:

Hjälpmedelskonsulent

Målgrupp:

Personer med funktionsnedsättning som medför stora svårigheter att tala.

Kriterier:

Aktivitetsbegränsning som innebär stora svårigheter att kommunicera tillfredställande genom tal, tecken, bilder eller symboler. Personen ska ha behov av hjälpmedel för sin vardagliga kommunikation.

Mål med hjälpmedlet:

Möjliggöra och underlätta vardaglig kommunikation.

Förskrivning av flera:

Nej

Övrigt:

Programvara förskrivs enbart i kommunikativt syfte.
Pedagogiska program, tränings- och spelprogram omfattas inte av förskrivning,

_________________________________________________________________________________________

Råd i förskrivningsprocessen

Tänk på att om personen tillhör vuxenhabiliteringens målgrupp kan det vara bra att kontakta deras kommunikationsteam, TEKO, för att få stöd.

Remissblankett Pdf, 230 kB. angående kommunikationshjälpmedel skickas till Hjälpmedelsservice.

Om det gäller en önskan om stöd kring smartphones, surfplattor och appar används en annan remiss/konsultationsförfråganblankett  Pdf, 242 kB.som skickas till Hjälpmedelsservice.

Bedömning

Rekommenderas att bedömning/utprovning görs av förskrivare i samråd med remittent när möjlighet finns.

Utprovning

Vid val av programvara bör man tänka på om den ska vara bild- och/eller textbaserad. Det finns också olika anpassningar av tangentbord, fält, styrsätt mm.

Uppföljning

Förskrivare ansvarar för att uppföljning sker inom 6 månader. Vid uppföljning utvärderas om hjälpmedlet uppfyller uppsatta mål och om ev. åtgärder behöver göras.

Det kan ta lång tid innan kommunikationshjälpmedlet fungerar fullt ut och därför kan uppföljning behövas vid upprepade tillfällen innan ärendet kan avslutas.

Om allt fungerar bra permanentas lånet. Efter permanentat lån görs ytterligare uppföljning av förskrivare inom ett år.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats