Till startsidan
Till startsidan
Start / Vård och behandling / Hjälpmedel, habilitering och rehabilitering / Hjälpmedelsservice / Riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel vuxna

22 33 06 Bärbara datorer och handdatorer

Nivå:

1

Remittent:

Leg.läkare
Leg.logoped
Leg.arbetsterapeut
Leg.fysioterapeut/Leg.sjukgymnast

Förskrivare:

Hjälpmedelskonsulent

Målgrupp:

Personer med funktionsnedsättning som medför stora svårigheter att tala.

Kriterier:

Aktivitetsbegränsning som innebär stora svårigheter att kommunicera tillfredställande genom tal, tecken, bilder, symboler eller skrivna meddelanden.

Personen ska ha behov av ett datorbaserat hjälpmedel för sin vardagliga kommunikation, då behovet inte kan tillgodoses av enklare kommunikationshjälpmedel t.ex. bokstavstavla eller enklare samtalsapparat.

Personens behov av anpassad inmatningsenhet (styrsätt) samt programvara avgör val av datorbaserat hjälpmedel.

Om personen ska kommunicera med bilder ska han/hon ha erfarenhet av bildkommunikation som behöver utvecklas.

Mål med hjälpmedlet:

Möjliggöra och underlätta vardaglig kommunikation.

Förskrivning av flera:

Nej

Övrigt:

Bärbar dator, hand- eller fickdator förskrivs enbart i kommunikativt syfte, då det till datorn behövs anpassade inmatningsenheter (styrsätt) och/eller speciella programvaror.

Om personen har en egen dator sedan tidigare kan den anpassas enligt ovan.

Pedagogiska program, tränings- och spelprogram omfattas inte av förskrivning.

_________________________________________________________________________________________

Råd i förskrivningsprocessen

Tänk på att om personen tillhör vuxenhabiliteringens målgrupp kan det vara bra att kontakta deras kommunikationsteam, TEKO, för att få stöd.

Remissblankett Pdf, 230 kB. angående kommunikationshjälpmedel skickas till Hjälpmedelsservice.

Om det gäller en önskan om stöd kring smartphones, surfplattor och appar används en annan remiss/konsultationsförfråganblankett Pdf, 221 kB. som skickas till Hjälpmedelsservice.

Bedömning

Rekommenderas att bedömning/utprovning görs av förskrivare i samråd med remittent när möjlighet finns.

Utprovning

Exempel på anpassad inmatningsenhet (styrsätt): skärmtangentbord, huvudmus och ögonstyrning.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats