Region Värmland logga

06 33 Olikstora standardskor

Begränsat/rekommenderat sortiment av olikstora standardskor (bidrag till skor som patienten/brukaren inhandlar på egen hand).

Remittent

  • Läkare: ortopedi, reumatologi, neurologi, diabetes och allmänmedicin.
  • Fysioterapeut

Mottagare av remiss

Upphandlad leverantör av ortopedtekniska hjälpmedel.

Förskrivare

Legitimerad personal hos upphandlad leverantör (som utfärdar rekvisition).

Målgrupp

Personer med med minst två helnummers storleksskillnad på fötterna.

Kriterier

Aktivitetsbegränsning på grund av att skor i samma storlek inte sitter bra på den mindre foten då de är utprovade på den större foten.

Mål med hjälpmedlet

Underlätta mobilitet och gång samt minska felbelastning på rörelseapparaten.

Förskrivning av flera

Grundprincipen är att två skorekvisitioner kan utfärdas per år.

Egenavgift

Se avgiftshandboken.

Egenansvar

Överskjutande kostnad efter avdraget bidrag.

Sidan uppdaterad