Till startsidan

Avsnitt 6: Hjälpmedel

Regionen och kommunerna ansvarar för olika typer av personliga hjälpmedel. Avgiften för de hjälpmedel som regionen tillhandahåller och subventionerar är vanligtvis 20 procent av hjälpmedlets värde med en minsta avgift på 200 kronor och som högst taket på högkostnadsskyddet som idag är 1 400 kronor. Eventuella undantag framgår i nedanstående tabeller.

Hjälpmedel

För besöket gäller samma avgift och högkostnadsskydd som öppen hälso- och sjukvård.

Avgifter för hjälpmedel inom hjälpmedelsservice, hörselvården och syncentralen framgår nedan.

Avgifterna ingår i högkostnadsskyddet för hjälpmedel.

Avgift för ej återlämnat hjälpmedel kan tas ut om hjälpmedlet inte återlämnas vid uppmaning om återlämning. Avgiften blir kostnaden för inköp av hjälpmedlet.

Avgifter

Egenavgift: 20 procent av hjälpmedlets värde

Årlig avgift på nedanstående hjälpmedel: 600 kronor per år

 • Eldrivna rullstolar
 • Text och bildtelefoni
 • Förstornings-TV (CCTV)
 • Talboksspelare (Daisy)
 • Datoranpassning (exempelvis punktskrivare eller förstorningsprogram)

Egenavgift för kontaktlinser för vuxna vid medicinskt behov, ingår inte i högkostnadsskyddet för hjälpmedel.

 • Mjuka linser: 500 kronor per år
 • Hårda linser: 1 000 kronor per år

Förbrukningsmaterial står patienten för.

Avgiftsfria hjälpmedel inom hjälpmedelsservice, hörselvården och syncentralen

Avgiftsfrihet gäller för:

 • Kognitiva hjälpmedel.
 • Kommunikationshjälpmedel.

Subventioner

Följande sjukdomsdiagnoser med komplikationer och andra kroniska sjukdomar där hjälpmedel är indicerade subventioneras av Region Värmland.

 • Diabetes
 • Rheumatoid artrit, Mb Bechterew, SLE
 • Centrala eller perifera pareser
 • Resttillstånd efter frakturer
 • Neurologiska sjukdomar
 • Artros med instabilitet

Vid oklara fall ska bedömning ske av den för ortopedtekniska verksamheten medicinskt ansvarige läkaren.

Avgifter

Avgifter för ortopedtekniska hjälpmedel ingår i högkostnadsskyddet för hjälpmedel, med undantag för ortopedtekniska skor.

 • Ortopedtekniska skor: 80 kronor per par för vuxna, 400 kronor per par för barn och unga
 • Reparationer, ändringar och förhöjning av skor: 200 kronor
  Klackhöjning 15 mm och mindre hänvisas till klackbar.
 • Övriga ortopedtekniska hjälpmedel: 20 procent av hjälpmedlets värde med minsta avgift på 200 kronor och högsta avgift enligt högkostnadsskyddet.
Avgiftsfria hjälpmedel

Följande hjälpmedel är avgiftsfria inom ortopedteknik:

 • Hålfotsinlägg för barn och ungdomar till och med 19 år.
 • Mjuka ortoser för rygg bäcken samt över- underextremiteter för barn och ungdomar till och med 19 år.
 • Mjuka handledsortoser för barn och ungdomar till och med 19 år.
 • Behandlingsskor (skor för sårläkning).
 • Kompressionsstrumpor för barn och ungdomar till och med 19 år.
 • Bröstproteser (remissen gäller för 6 år med max 4 proteser).
 • Proteser.

Hyra vid behov av hjälpmedel till exempel till fritidsboende, vid resa eller annan tillfällig aktivitet gäller befintligt sortiment. Regionen tillhandahåller hjälpmedel till barn och unga. Avgifterna är inklusive moms för privatpersoner och exklusive moms till extern vårdgivare, företag och myndigheter.

Avgifter

Toalettförhöjning, duschpall, ramp och rollator:

 • 200 kronor per hjälpmedel och påbörjad 4 veckors period.
 • 100 kronor per hjälpmedel vid lån över helg eller lån 2-3 dagar.

Rullstol inklusive dyna, arbetsstol, duschstol på hjul:

 • 400 kronor per hjälpmedel och påbörjad 4 veckors period.
 • 200 kr per hjälpmedel vid lån över helg eller lån 2-3 dagar.

Säng, personlyft (brukaren ska ta med sin utprovade lyftsele):

 • 600 kronor per hjälpmedel och påbörjad 4 veckors period.

Utkörning, hämtning och service av hjälpmedel:

 • 400 kronor (ingår inte i maxbeloppet).

Maxbeloppet uppgår till 1 000 kronor per 4 veckors period. Avgifterna ingår inte i något högkostnadsskydd.

Utkörning och hämtning av hjälpmedel

Utkörning och hämtning av hjälpmedel är i första hand egenansvar för hjälpmedelsanvändaren, tjänsten kan tillhandahållas av hjälpmedels­verksamheten mot avgift i mån av tid. Tjänsten är dock obligatorisk för hjälpmedel som kräver speciell hantering, exempelvis sängar.

Avgifter för övriga hjälpmedel som subventioneras av regionen framgår nedan.

Avgift för CPAP-utrustning, andningshjälpmedel, infusionspumpar, övrig inhalationsutrustning samt hjälpmedel vid antikoaguleringsbehandling ingår i högkostnadsskyddet för hjälpmedel.

Avgift

 • Övriga hjälpmedel med ett värde på 2 000 kronor eller högre: 1 200 kronor per år. Förbrukningsartiklar ingår.
 • Övriga hjälpmedel med ett värde på mindre än 2 000 kronor: 20 procent av hjälpmedlets värde. Förbrukningsartiklar och tillbehör ingår inte.

Övriga avgiftsfria hjälpmedel

Avgiftsfrihet gäller för:

 • Tillbehör och förbrukningsartiklar till övriga hjälpmedel som har ett värde på
  2 000 kronor eller högre.
 • Inkontinens och stomihjälpmedel.

Region Värmland lämnar bidrag för följande hjälpmedel.

Bidrag

Hårersättning
 • Varaktigt behov upp till 8 000 kronor per kalenderår
 • Tillfälligt behov upp till 4 000 kronor per kalenderår
 • Kriterier för medicinskt behov behöver uppfyllas
 • Bidraget gäller syntetperuk, äktahårperuk, toupé, annan hårersättning, ögonfransar och kosmetisk tatuering.
Glasögon eller kontaktlinser till barn och unga (0-19 år)

Bidrag: upp till 800 kronor

Bidrag för kostnad uppgår till max 800 kronor per person. Om kostnaden för glasögon eller kontaktlinserna är lägre än 800 kronor per person, ska bidraget uppgå till den faktiska kostnaden. Bidrag lämnas inte för kostnad för glasögon eller kontaktlinser som har skadats eller tappats bort eller kostnad för reservglasögon eller motsvarande kontaktlinser.

För att få bidrag för glasögon eller kontaktlinser krävs ett aktuellt recept eller ordinationsunderlag från en ögonläkare, ortoptist eller optiker.

Den som har tagit emot bidrag är återbetalningsskyldig, om

 • mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något annat sätt har förorsakat att bidraget har lämnats felaktigt eller med för högt belopp,
 • bidraget av något annat skäl har lämnats felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta,
 • bidraget inte har användts för det ändamål som det har beviljats för.
Barn (0-7 år) med behov av multifokala glas

Bidrag: 400 kronor

För barn mellan 0-7 år gäller ytterligare ett bidrag vid behov av multifokala glas.

Högkostnadsskyddet för hjälpmedel uppgår till 0,0025 gånger prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken, avrundat nedåt till närmaste femtiotal kronor, vilket för år 2024 innebär 1 400 kronor . Högkostnadsskyddet gäller gemensamt för hjälpmedel inom hjälpmedelsservice, hörselvården, syncentralen och ortopedteknik. Vissa undantag finns som inte omfattas av högkostnadsskyddet som till exempel ortopedtekniska skor, förbrukningsartiklar och hyra vid behov av hjälpmedel vid tillfällig aktivitet.

Högkostnadsskyddet är ett avgiftstak som innebär att en patient under en tolvmånadersperiod inte ska betala mer än upp till det fastställda maxbeloppet. När patienten haft hjälpmedel som sammanlagt uppgår till 1 400 kronor får patienten ett frikort som gäller under resten av tolvmånadersperioden.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?