Till startsidan
Till startsidan

Bassortiment ortopedtekniska

Här hittar du ortopedtekniska verksamhetens bassortiments regelverk.

Om bassortimentet

Sortimentets regelverk utgår från ISO-koder. Sortimentsförteckningen är kompletterad med remittent, förskrivare, indikationer, målgrupp samt syfte och mål med hjälpmedlet.

I sortimentsförteckningen finns även information om kostnadsansvar och vilka produkter som bekostas av den enskilde medborgaren (egenansvar). Förteckningen innehåller anvisningar utifrån funktion, inte produktnivå.

Då behovet är långvarigt, frekvent (en till flera gånger per dag) och medicinskt styrkt, kan hjälpmedlet förskrivas som personligt hjälpmedel.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats