Region Värmland logga

Arbetsplatskoder och förskrivarkoder

Information om arbetsplatskoder och förskrivarkoder.

Arbetsplatskod

För att kunna skriva ett recept inom ramen för högkostnadsskyddet för läkemedel behövs en arbetsplatskod, vilken utfärdas av regionen.

En arbetsplatskod i Värmland består av 13 siffror varav de två första alltid är 17. Arbetsplatskoden används för att fördela kostnaden för läkemedelsförmånen mellan regionens olika arbetsplatser.

Läkemedelscentrum ansvarar för att utfärda arbetsplatskoder.

Ansök om arbetsplatskod

Privata vårdverksamheter och fritidsförskrivare ansöker via en e-tjänst. Du behöver Bank-ID för att ansöka om arbetsplatskod.

E-tjänsten ansökan om arbetsplatskod (regionvarmland.se)

Farmacitjänstenheten hjälper dig vid frågor

Om något saknas eller inte fungerar, ber vi dig kontakta Farmacitjänsteenheten, detsamma gäller vid en ansökan. Region Värmland behöver inte ansöka.

Förskrivarkod

Läkare, tandhygienister och tandläkare får sin personliga förskrivarkod av Socialstyrelsen i samband med beslutet om legitimation. Sjuksköterskor och barnmorskor som har ansökt om förskrivningsrätt får sin personliga förskrivarkod efter beslut från Socialstyrelsen. Koden, som alltid består av sju siffror, ska anges på samtliga recept. Saknas förskrivarkod är detta ett expeditionshinder och receptet kan inte expedieras av apotek. Undantag är recept utfärdade av veterinärer.

Det finns även gruppkoder för förskrivare som inte har svensk läkarlegitimation och som därmed saknar individuell förskrivarkod, exempelvis AT-läkare.

Kontakta Farmacitjänstenheten vid frågor om gruppförskrivarkoder.

Kontakt

Farmacitjänsteneheten

E-post: farmacitjansteenheten@regionvarmland.se
Telefon: 010-831 41 41

Sidan uppdaterad