Till startsidan
Start / Om regionen / Om webbplatsen

E-tjänster

E-tjänster är en service som används för att uträtta olika ärenden via webben eller andra elektroniska kanaler som mobiltelefon eller läsplatta. Ibland kallas det självservice.

På den här sidan samlar vi information om Region Värmlands olika e-tjänster och hur du använder dem.

Efter inloggning på 1177 kan du se personlig vårdinformation och kontakta vården på ett säkert sätt. Du får också en möjlighet att vara delaktig i din egen vård.

Läs mer om de olika tjänsterna på 1177.se

För att kunna skriva ett recept inom ramen för högkostnadsskyddet för läkemedel behövs en arbetsplatskod, vilken utfärdas av regionen.

Mer om arbetsplatskoder och receptblanketter

Ansök

Dina ärenden

För att kunna se de formulär du skickat in går du till Mina sidor och loggar sedan in genom att klicka på Logga in högt upp till höger på sidan och använda ditt BankId.

Mina sidor

För att stärka och utveckla det regionala kulturlivet ger Region Värmland bidrag till projekt och arrangemang inom kulturområdet som bedöms ha ett regionalt mervärde.

Läs mer om bidrag till projekt och arrangemang inom kulturområdet.

Ansök

Dina ärenden

För att kunna se de formulär du skickat in går du till Mina sidor och loggar sedan in genom att klicka på Logga in högt upp till höger på sidan och använda ditt BankId.

Mina sidor

En delrekvisition kan skickas in innan ditt projekt/arrangemang är slutfört. Redovisningen måste innehålla de kostnader som gäller för avsedd period.

En slutrekvisition ska skickas in tillsammans med redovisning när ditt projekt/arrangemang är slutfört.

Läs mer om utbetalning av bidrag till projekt och arrangemang inom kulturområdet

Rekvisition

Dina ärenden

För att kunna se de formulär du skickat in går du till Mina sidor och loggar sedan in genom att klicka på Logga in högt upp till höger på sidan och använda ditt BankId.

Mina sidor

Du som fått bidrag ska skicka in din redovisning senast tre månader efter projektets/arrangemangets genomförande.

Läs mer om redovisning av bidrag till projekt och arrangemang inom kulturområdet

Redovisa

Dina ärenden

För att kunna se de formulär du skickat in går du till Mina sidor och loggar sedan in genom att klicka på Logga in högt upp till höger på sidan och använda ditt BankId.

Mina sidor

För att komma åt regionens IT-miljöer och system när du inte befinner dig regionens lokaler, behöver du fjärråtkomst.

1977 instiftade Landstinget i Värmland Folkrörelsestipendiet. Stipendiet delas ut en gång per år till en eller flera mottagare.

Mer om Folkrörelsetipendiet

Ansök eller lämna förslag

Stipendiet kan sökas, men vi tar också gärna emot förslag till mottagare. Perioden för ansökan och förslag är 15 maj–15 augusti.

Ansök eller lämna förslag via vår e-tjänst. Observera att länken till tjänsten (knappen nedan) endast fungerar under de perioder då möjligheten till ansökan och förslag är öppen.

Ansök eller lämna förslag till Folkrörelsestipendiet

Dina ärenden

För att kunna se de formulär du skickat in går du till Mina sidor och loggar sedan in genom att klicka på Logga in högt upp till höger på sidan och använda ditt BankId.

Mina sidor

1960 instiftade Landstinget i Värmland Frödingstipendiet till 100-årsminnet av Gustaf Frödings födelse. Stipendiet delas ut en gång per år till en eller flera mottagare.

Mer om Frödingstipendiet

Ansök eller lämna förslag

Stipendiet kan sökas, men vi tar också gärna emot förslag till mottagare. Perioden för ansökan och förslag är 15 maj–15 augusti.

Ansök eller lämna förslag via vår e-tjänst. Observera att länken till tjänsten (knappen nedan) endast fungerar under de perioder då möjligheten till ansökan och förslag är öppen.

Ansök eller lämna förslag till Frödingstipendiet

Dina ärenden

För att kunna se de formulär du skickat in går du till Mina sidor och loggar sedan in genom att klicka på Logga in högt upp till höger på sidan och använda ditt BankId.

Mina sidor

Du som förtroendevald rapporterar dina arvodes- och ersättningsanspråk kopplat till regionens nämnder, styrelse, fullmäktige och beredningar via e-tjänsten Troman politiker.

Vid samproduktion agerar Region Värmland medproducent i filmprojekt. Syftet är att stödja högkvalitativ filmproduktion i Värmland, främja lokala filmskapare, öka sysselsättning och företagande, samt lyfta fram regionen både nationellt och internationellt.

Ansökan är öppen under särskilda ansökningsperioder.

Läs mer om samproduktion inom film

Dina ärenden

För att kunna se de formulär du skickat in går du till Mina sidor och loggar sedan in genom att klicka på Logga in högt upp till höger på sidan och använda ditt BankId.

Mina sidor

I appen Ung i Värmland kan ungdomar kontakta Ungdomsmottagningen eller Första linjen unga genom videosamtal. De kan träffa en kurator, psykolog, barnmorska och sjuksköterska säkert, enkelt och ställa samma frågor som vid ett fysiskt besök. Besöket är gratis, personalen har tystnadsplikt och ungdomen väljer själv vem den vill ha kontakt med. Inlogg sker genom BankID, Freja eID+ eller via sms.

Ungdomsmottagningen: åldersgräns: 13–25 år.

Första linjen unga Värmland: åldersgräns: 13–20 år.

Laddas ner appen Ung i Värmland här:

Om Ung i Värmland på webbplatsen 1177.se

I appen Vård i Värmland träffar du vårdpersonal som arbetar inom eller på uppdrag av Region Värmland. Bokningsbara tider varierar dag från dag.

Vi kan inte hjälpa dig med recept på narkotikaklassade läkemedel (till exempel sömntabletter eller starka smärtstillande medel). Sjukintyg eller besvär som kräver fysisk undersökning.

Ladda ner appen Vård i Värmland här:

Om Vård i Värmland på webbplatsen 1177.se

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?