Till startsidan
Start / Vård och behandling / Smittskydd Värmland / Stick- och skärskador

Stick- och skärskador

Lokala riktlinjer

Stick- och skärskada samt exponering för blodburen smitta Pdf, 266 kB.   

Denna rutin gäller för personal och studerande inom:

  • kommunal vård,
  • hälso- och sjukvård inklusive tandvård i Region Värmland

samt dessa verksamheters samarbetspartners.

Med skada avses här: 

  • Stick- och/eller skärskada med föremål förorenade av blod eller annan kroppsvätska. 
  • Blodkontakt på slemhinna (öga, näsa, mun).
  • Blodkontakt på pskadad hud (blödande sår/eksem).

Med blodburen smitta avses här: 

  • Hepatit B
  • Hepatit C
  • Hiv

Handläggningsschema för stick- och skärskador

Matris stick- och skärskador

Hepatit B - rekommendationer för pre- och postexpositionsprofylax, se under rubriken Lokala rutiner 

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats