Till startsidan

Strama Värmland

Strategigruppen för rationell antibiotikaanvändning och minskad antibiotikaresistens.

Strama Värmlands logotyp

Antibiotika ska användas rationellt, i rätt dos till rätt patient vid rätt tillfälle och under rätt behandlingstid. Felaktig användning av antibiotika kan leda till minskad effekt. Ju högre förbrukningen är i samhället, desto högre är risken att bakterierna utvecklar motståndskraft mot antibiotika. För att behålla möjligheten till effektiv behandling av bakterieinfektioner måste en ökande antibiotikaresistens motverkas. 

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har format ett nationellt gemensamt system för kunskapsstyrning. Strama ingår som en arbetsgrupp i programområde infektion. 

Varje region har en egen Stramagrupp. 

Behandlingsrekommendationer för vanliga infektioner i öppenvård 

Broschyren, som kallas regnbågsbroschyren, har tagits fram av Folkhälsomyndigheten, Nationell arbetsgrupp Strama och Läkemedelsverket. Den har funnits i flera upplagor i nio år och har under den tiden spridits av Stramagrupper i samband med utbildningsinsatser för en klok antibiotikaanvändning. Nu har den uppdaterats och fått nya kapitel. 


Antibiotikasmart.se

Använder du antibiotika rätt och smart?

Utbilda och testa dig här med olika patientfall - nu för både sluten- och öppenvården.

Svensk strategi mot antibiotikaresistens och Stramas 10-punktsprogram

Stramas och Infektionsläkarföreningens 10-punktsprogram för slutenvården som togs fram 2010 har uppdaterats och breddats till att omfatta hela sjukvården. I 2014 års version betonas också behovet av långsiktigt folkhälsoarbete. 

I Region Värmland har dåvarande landstingsstyrelse beslutat att anta det nationella 10-punktsprogrammet 2011-02-22.

10-punktsprogram för minskad antibiotikaresistens i sjukvården, reviderat 2022 

Strama Värmlands medlemmar


Namn på medlemmar i Strama Värmland och vilka de representerar

Namn

Representerar

Thomas Ahlqvist

Ordförande

Ingrid Persson

Område Vårdkvalitet

Eric le Brasseur

Vårdcentralen Skåre

Maria Bäck

Klinisk mikrobiologi

Hans Erlandsson 

Vårdcentralen Skoghall

Åsa Harnesk 

Öron-, näs- och halskliniken

Jonas Hogvall

Infektionskliniken

My Lindgren 

Folktandvården

Staffan Skogar/Per Brolin 

Barnkliniken

Anna Wimmerstedt

Infektionskliniken

Max Wirén

Läkemedelsenheten


Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats