Till startsidan
Till startsidan
Start / Vård och behandling / Sprututbytesmottagning

Sprututbytesmottagning

Sprututbytesprogrammets mål är förbättrad hälsa och livskvalitet för deltagaren samt prevention och kontroll av infektionssjukdomar hos personer som injicerar droger.

Region Värmlands sprututbytesmottagning öppnade under 2020. Utifrån rådande situation med en pågående pandemi öppnar vi inledningsvis i begränsad omfattning med två eftermiddagar per vecka. Detta kan komma att ändras utifrån pandemins effekter.

Sprututbytesmottagningen är en del av infektionskliniken och bemannas av läkare och sjuksköterska från infektionskliniken, sjuksköterska från LARO (den läkemedelsassisterade rehabiliteringen vid opioidberoende) samt på sikt vård- och stödsamordnare.

Mottagningen är belägen på Centralsjukhuset i Karlstad i hus 4, under infektionsavdelningen, med egen ingång från Rosenborgsgatan.

Förbättrad hälsa, prevention och kontroll av infektionssjukdomar

Sprututbytesprogrammets mål är förbättrad hälsa och livskvalitet för deltagaren samt prevention och kontroll av infektionssjukdomar hos personer som injicerar droger.

Sprututbytesprogrammet innebär även motivationsarbete och länk till beroendevård och socialtjänst och ska fungera som en kontaktskapande arena. Allt byte registreras i kvalitetsregistret Inf Care NSP och övrig dokumentation i patientens journal är dold.

Vill du veta mer?

Den verksamhet som är intresserad är välkommen att höra av sig för att boka in enskilt platsbesök och få en genomgång av mottagningen och sprututbytesprogrammet.

Telefonnummer: 010-831 51 35

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats