Till startsidan

Jobba med oss på infektionskliniken

Infektionskliniken ansvarar för den specialiserade infektionssjukvården i Värmland. Vi vårdar patienter med svåra eller komplicerade infektioner.

Två vårdpersonal samtalar.

Vi som arbetar här är specialutbildade och har bred kunskap kring vårdhygien, multiresistenta bakterier, hepatit, hiv och andra allmänfarliga infektionssjukdomar. Inom verksamheten finns mottagningsverksamhet samt vårdavdelningar med infektionsomvårdnadskompetens och isoleringsmöjligheter.

Vi har även en tuberkulosmottagning och en resemedicinsk vaccinationsmottagning som erbjuder rådgivning och vaccinationer inför resor världen över. Vi driver också en sprututbytesmottagning.

Länsuppdrag i hela Värmland

Infektionskliniken har ett länsuppdrag och finns på Centralsjukhuset i Karlstad. Den dagliga infektionskonsultverksamheten innefattar även Arvika och Torsby sjukhus där konsultation sker på plats varannan vecka.

Infektionskliniken har breda kontaktytor mot övriga specialiteter och deltar varje vecka i multidisciplinära mottagningar för patienter med ortopediska infektioner, diabetessår och trycksår.

Unik möjlighet till bred kompetens

Infektionskliniken är en spännande arbetsplats som på ett unikt sätt ger dig möjlighet att bli mycket bred i din kompetens. Infektionssjukvård är ett område där du får möta både akut sjuka patienter och patienter i ett mindre kritiskt skede. I ditt dagliga arbete får du möjlighet att utvecklas inom både medicin och omvårdnad.

Vi har patienter i alla åldrar med varierande sjukdomsbild och vårdtiderna varierar från några dagar till flera veckor. Vanliga infektionstillstånd hos oss är sespis, endokardit, spondylodiskit, meningit, sår och mjukdelsinfektioner och tuberkulos.

Vi arbetar i team kring patienterna

På infektionsavdelningen jobbar sjuksköterskor, undersköterskor, läkare och kurator i team kring patienterna. Det innebär att vi hjälper varandra över grupperna och "speglar" tillsammans vid dagens slut. Teamet samverkar även med bland annat fysioterapeuter, arbetsterapeuter och dietister.

Vi strävar efter en god och hållbar arbetsmiljö med patienten i fokus, där alla i teamet kring patienten är lika viktiga.

Som sjuksköterska hos oss är du arbetsledare och ansvarig för den professionella omvårdnaden. Du identifierar varje enskild patients behov, såväl uttalade som outtalade. Ditt arbete innehåller även läkemedelsadministrering, rondarbete och andra vårdtekniska moment.

Genom en aktiv dialog med undersköterskorna leder du och fördelar det dagliga arbetet kring patienterna.

Som undersköterska ansvarar du för den basala omvårdnaden av patienterna, mobilisering, kontroll av vitala parametrar, nutritionsbehov, provtagning och såromläggning.

Kompetensutveckling är viktigt för oss

Vi arbetar med aktivt medarbetarskap och arbetar för att vara en hälsofrämjande arbetsplats. Vi utformar en karriärutvecklingsmodell för infektion och uppmuntrar till kompetensutveckling. Vi har återkommande intern fortbildning inom vår specialitet. Det finns även en utbildning för att bli specialistsjuksköterska i infektionssjukvård.

Individuellt anpassad inskolning

Som nyanställd hos oss får du en individuellt anpassad inskolning i mellan 3 till 5 veckor beroende på profession. Efter inskolningen finns vårdledare som ett stöd i din fortsatta yrkesroll. Vårdledarna fungerar som mentorer och kan till exempel vägleda i planering och prioritering i ditt arbete.

Du som är nyexaminerad får även ta del av regionens kliniska utvecklingsprogram, KUP.

Om kliniskt utvecklingsprogram.

Söker du kontaktuppgifter till vården?

På 1177.se finns kontaktuppgifter och öppettider till vården. Många ärenden kan du göra genom din mottagnings e-tjänster.

Din guide till vården i Värmland (1177.se)

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?