Till startsidan
Start /Nyhetsarkiv /Nya körvägar för busstrafiken förbi Karlstad centralstation från 22 april
Bild på bussar i stadsmiljö bland biltrafik. Framför fotot finns en informationikon med en buss.

Nya körvägar för busstrafiken förbi Karlstad centralstation från 22 april

Nu börjar arbetet med Karlstads nya resecentrum att märkas än mer på den sidan av järnvägen där stationshuset och Hamngatan ligger. Från och med den 22 april kommer två körfält på Hamngatan att stängas av. Detta innebär att vi gör några mindre ändringar i körvägarna för vår busstrafik i centrum. Här hittar du information och kartor.

De nya linjedragningarna gäller så länge arbetet pågår på Hamngatan, vilket är planerat att pågå fram till sommaren.

Håll koll på din tur i reseplaneraren i appen samt på varmlandstrafik.se.

Så här ser förändringarna ut

Busslinjer som får ny körväg

Dessa linjer får ändringar i körväg eller hållplatsstopp från och med 22 april:

  • S-linjen
  • Linje 10 (endast indragen hållplats)
  • Linje 900, 901, 902 och 904
  • Linje 300, 400, 500, 600, 700 och 800 samt 274
  • Linje 201, 260, 401, 460, 501, 560, 601, 660, 801, 803, 860

Hållplatser som stängs

Dessa stängs från och med 22 april:

  • Centralstationen
  • Stora Torget läge E

Förändringar i stadstrafiken i Karlstad

S-linjen

S-linjen stannar inte vid hållplats Inre hamn utan trafikerar i stället hållplatserna Drottninggatan och Busstationen.

Du som byter mellan Hammarötrafik och S-linjen vid hållplats Inre hamn byter nu vid hållplats Stora torget i stället.

Linjen trafikerar fortfarande Wennbergsparken.

Se karta nedan.

Linje 10

Linje 10 stannar inte vid hållplats Centralstationen. Närmsta hållplats är i stället Drottninggatan.

Se karta nedan.

Karta som visa körvägen för linje S och linje 10.

Så går linje S och linje 10 från och med 22 april.

Förändringar i regiontrafiken inne i Karlstad

Linje 900 och 901

Linjerna stannar inte längre vid hållplats Centralstationen i ingående riktning (mot Karlstad). Närmsta hållplats är i stället Residenstorget och Drottninggatan.

Du som byter mellan Hammarötrafik och S-linjen vid hållplats Inre hamn byter nu vid hållplats Stora torget i stället.

Se karta nedan.

Stomlinjerna, linje 300, 400, 500, 600, 700 och 800 samt 274

Linjerna trafikerar inte hållplats Centralstationen eller Drottninggatan utan har endast av- och påstigning vid hållplats Busstationen.

Se karta nedan.

Linje 401, 460, 501, 560, 601, 660

Hållplats Stora torget läge E och Centralstationen är stängda och linjerna trafikerar hållplatserna Busstationen, Drottninggatan och Residenstorget på sin väg ut och in genom Karlstad.

Resande från Stora torget läge E hänvisas till hållplats Residenstorget.

Se karta nedan.

Linje 201, 260, 801, 860, 902, 904

Hållplats Centralstationen är stängd och linjerna trafikerar hållplatserna Busstationen, Drottninggatan och Residenstorget på sin väg ut och in genom Karlstad.

Se karta nedan.

Karta över regionbussarnas väg genom centrala Karlstad efter den 22 april. Förändringarna beskrivs även i text ovan.

Så ser körvägen ut för de påverkade regionbussarna efter 22 april.

Banarbeten och arbete på Karlstad centralstation

I vår sker många banarbeten på våra järnvägar i Värmland. Helgen den 20-21 april är exempelvis hela Karlstad C stängd och ingen tågtrafik kommer att gå in eller ut från Karlstad.

Ta hjälp av reseplaneraren i Värmlandstrafiks app eller på denna webbplats startsida för att se hur ordinarie busslinjer och ersättningstrafik går under tiden banarbetet pågår.

Du hittar också tillfälliga tidtabeller för vår tågtrafik vid banarbete här.

Ny plats för ersättningsbussarna för tågtrafiken

Ersättningsbussarna flyttas också i samband med att byggarbetet påbörjas vid Hamngatan. Du hittar dem från och med den 22 april på parkeringen öster om stationshuset.

Om Karlstads resecentrum

Karlstads resecentrum blir ett nav för allt resande i Karlstad, både för stadstrafiken och regiontrafiken. Här kommer all busstrafik att kopplas ihop med tågtrafiken och resecentrum blir en attraktiv del av staden, där centrum knyts ihop med Stadsträdgården, Viken och Inre hamn. Resecentrum började byggas 2023 och beräknas stå klart 2027.

Läs mer om Karlstads resecentrum här.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?