Till startsidan
Start /Res med oss /Trafikinformation /Planerade banarbeten

Planerade banarbeten

I år händer det mycket på och omkring spåren i Värmland för att förbättra tågtrafiken. Bra tycker vi! På Värmlandsbanan ligger exempelvis många mil av slitna järnvägsspår – räls, slipers och växlar – som Trafikverket håller på att byta ut. Dessutom är arbetet med Karlstads resecentrum igång. Under tiden det arbetas på spåren påverkas ofta vår tågtrafik.

Just nu finns inga planerade banarbeten i Värmland

Andra tågoperatörer

Information om hur banarbetena påverkar SJs trafik (sj.se).

Du hittar också denna information i SJs reseplanerare.

Banarbeten och stopp i tågtrafiken – vad är det som görs egentligen?

Just nu händer det mycket på och omkring spåren i Värmland för att förbättra tågtrafiken, men det kommer också innebära att trafiken påverkas under tiden det arbetas på spåren.

Nya räls, slipers och växlar

På Värmlandsbanan ligger många mil av slitna järnvägsspår. Därför arbetar Trafikverket nu med att byta ut både räls, slipers och växlar på en sträcka av cirka 110 km (start 2022). Genom att rusta upp banan skapas en robust och pålitlig järnväg med skarvfria spår som ger en bekvämt och tyst tågresande.

Nytt resecentrum

Karlstads resecentrum blir ett nav för allt resande och en attraktiv del av staden. Här kommer all busstrafik att kopplas ihop med tågtrafiken och resecentrum binder även ihop Karlstads centrum med Stadsträdgården, Viken och Inre hamn. Resecentrum beräknas börja byggas 2023 och stå klart 2026.

Det 150 år gamla stationshuset kommer fortfarande stå i centrum och vara Karlstads centralstation. En ny mittplattform och nya spår byggs för att fler tåg ska kunna trafikera stationen och både stads- och regionbussar kommer att utgå från området kring stationshuset på Hamngatan och Järnvägsgatan. Hamngatan kommer att få mer karaktären av en stadsgata och nya gång- och cykelvägar och på Vikensidan får Karlstads resecentrum ytterligare en framsida.

Läs mer om Karlstads nya resecentrum här (karlstad.se)

Ökad kapacitet

Värmlandsbanan är ett av Sveriges hårdast belastade enkelspår och de kommande åren kommer det att göras många efterlängtade investeringar på banan för att höja standarden och kapaciteten. Målet är färre störningar och fler tåg i tid när detta är klart. Investeringarna som det nya mötesspåret över Pråmkanalen, mötesstationen i Väse och Karlstads resecentrum ökar, tillsammans med övriga insatser, kapaciteten på Värmlandsbanan vilket innebär att:

  • tågtrafiken kommer att bli punktligare och fler person- och godståg kan trafikera banan.
  • järnvägen blir mer tillförlitlig och det går snabbare att fixa eventuella fel. Det resulterar i färre försenade tåg på såväl Värmlandsbanan som på hela sträckan mellan Stockholm och Oslo.

Mer information

Nu pågår många banarbeten i Värmland. Bra, tycker vi! Då blir vår järnväg bättre och punktligheten och hastigheten blir också bättre. Men medan arbetet pågår påverkas vår tågtrafik. Här hittar du mer information om detta.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?