Till startsidan
Illustration med texten: Från fokus på organisation till fokus på relation.

Fokus på person och relation

Vi behöver fokusera mer på person och relation och mindre på vår egen organisation. Kärnan i nära vård är ett personcentrerat förhållningssätt som utgår från individens resurser och behov. Att arbeta personcentrerat och med kontinuitet är särskilt viktigt för personer som behöver mycket vård eller många insatser.

Volab i Forshaga, en samarbetsverkstad med medborgaren i fokus

I Forshaga kommun jobbar man aktivt med att samverka över förvaltningsgränser. Tre förvaltningar jobbar tillsammans i arbetsgruppen Volab för att utveckla interna samarbeten och bygga tillit mellan varandra. I nästa steg underlättar det för en bättre och enklare samverkan med kommuninvånarna.

Så funkar Volab i Forshaga

Köksbordskonferens i Hagfors

Ett enkelt sätt att ställa frågan Vad är viktigt för dig och på så sätt fokusera på personen man har framför dig är via en köksbordskonferens. Det jobbar man med i Hagfors kommun.

Så fungerar en köksbordskonferens


Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats