Till startsidan

Volab i Forshaga

I Forshaga kommun jobbar man aktivt med att samverka över förvaltningsgränser. Sedan sommaren 2021 jobbar tre förvaltningar tillsammans i arbetsgruppen Volab för att utveckla interna samarbeten och bygga tillit mellan varandra. - I nästa steg underlättar det också för en bättre och enklare samverkan med kommuninvånarna, säger Anna-Lena Perman, områdeschef i Forshaga kommun.

I Volab samverkar tre förvaltningar i Forshaga kommun: vård- och omsorgsförvaltningen (VO), förvaltningen för lärande och arbete (LAN) och barn- och utbildningsförvaltningen (BUN).

- Tillsammans bildar vi ett nytt ord och en ny samverkan, säger Anna-Lena Perman. Att vi ökar vår samverkar skapar fördelar för både medarbetare och brukare - en kommuninvånare får aldrig hamna mellan stolarna och samarbete skapar ökad trygghet och förståelse hos våra medarbetare.

Medborgarens fokus i fokus

Volab ska bland annat identifiera gråzonsärenden där individer har eller behöver stöd från flera förvaltningar. Arbetsgruppen ska identifiera hinder för samverkan i olika samverkansprocesser och resultatet bli en handlingsplan för enheterna att luta sig mot i enskilda ärenden.

- En framgångsfaktor vi ser i arbetet är att det finns tydliga former för möten med både arbetsgrupp och styrgrupp samt en samordning av processen. Även en anhörigsamordnare och en SIP-samordnare (samordnad individuell plan) ska ingå i Volab. Fördelen med att olika professioner träffas runt en individ är att varje profession har sitt kunskapsområde och hela teamet bidrar till att individen får sitt behov tillgodosett.

Personal som ingår i Volab.

Peter Ölander, förvaltningschef för barn- och utbildningsförvaltningen och Helena Vennerström, verksamhetschef på barn- och utbildningsförvaltningen, Forshaga kommun som båda jobbar i Volab.

Samverkan som ger ringar på vatten

Volab har redan gett positiva samverkanseffekter i Forshaga kommun där flera förvaltningar börjat samverka mer. Ett annat resultat är det ledarskapssamarbete som startar våren 2022, Ledare utan gränser. Där träffas chefer inom funktionsstöd och förvaltning för att lära av varandra och för att hitta samverkansytor.

- Vill skapa ett större sammanhang för vad ”vi” betyder, säger Anna-Lena. Att sömlöst ta hand om våra brukare innebär att vi som ledare i Forshaga kommun kan se bortom förvaltningsgränser och stötta våra medarbetare i deras ”gränslösa arbete”. Frågor vi ska diskutera är bland annat vad ser vi för barriärer runt våra förvaltningar som utgör hinder för en gränslös samverkan, exempel på där samverkan fungerat riktigt bra och hur ser vi på våra roller kring samverkan.

Fakta om VOLAB

  • Volab bildades för att ha medborgarens fokus i fokus, där medborgarens behov ses ur ett processflöde och där de inte möts av förvaltningsgränser.
  • Syftet med Volab är att skapa delaktighet hos de som befinner sig närmaste medborgaren/brukaren/klienten och den anhörig, det vill säga våra socialsekreterare, LSS-handläggare, lärare med flera.
  • Volab skapades för att ge trygghet för medarbetarna – vem ska jag kontakta och i vilket läge? Det ska bygga tillit och arbete med SIP och team är viktiga verktyg till samverkan runt den enskilde.
  • Gruppen jobbar med att ta fram en rutin för att förbättra samverkan i kommunen. Upplevelse av stuprör kommer sig ibland av okunskap kring andra professioner och deras uppdrag, Forshaga kommun går mot en lärande organisation.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?