Till startsidan
Illustration med texten: Från invånare och patienter som passiva mottagare till aktiv medskapare.

Aktiva medskapare

En del i omställningen är att öka möjligheten för invånaren att känna sig som en viktig och delaktig medskapare. Det betyder inte att man kan välja fritt utan att hälso- och sjukvården tar till vara personens och närståendes erfarenheter, kunskaper och resurser på ett bättre sätt än idag.

Patientkontrakt - en överenskommelse med vården

En del i omställningen till nära vård är att utveckla och införa patientkontrakt. Patientkontrakt möjliggör personcentrering och handlar om att skapa delaktighet, samordning, tillgänglighet och samverkan där individens perspektiv är utgångspunkten.

Läs mer om patientkontrakt i Värmland

Upplevelseverkstad i Karlstads kommun

Genom att uppleva hur det är att ha en nedsättning av funktioner och hur det påverkar vardagen har Karlstads kommuns medarbetare fått en fördjupad förståelse för hur det är att inte klara det man vill på egen hand.

Upplevelseverkstaden - att få testa hur det är att inte klara av det man vill på egen hand

Palliativa teamet i Kristinehamn och modellen de 6 SN

De 6 SN är en modell för personcentrerad palliativ vård som konkretiseras i sex begrepp att tillämpa i utformning av patientens palliativa vård.

I Kristinehamn arbetar det palliativa teamet enligt modellen

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats