Till startsidan
Region Värmland / Nyhetsarkiv / Samlad hjälp för små barn på Centrum för tidiga insatser (CTI)
Invigning CTI

Torsdagen den 8 december invigdes Region Värmlands Centrum för tidiga insatser, CTI, där tre av regionens verksamheter samverkar för barnets bästa.

Samlad hjälp för små barn på Centrum för tidiga insatser (CTI)

Den 1 november öppnade Centrum för tidiga insatser, en ny verksamhet i Region Värmland som sätter barnets behov i centrum på ett tydligare sätt. Under torsdagen var det dags för invigning i lokalerna i yttre hamn i Karlstad.

På Centrum för tidiga insatser (CTI) erbjuds små barn med autism, eller med autism i kombination med ADHD och eller intellektuell funktionsnedsättning, hjälp av olika professioner samtidigt. Genom att samla olika kompetenser på ett ställe behöver barnen inte besöka flera mottagningar. CTI erbjuder läkare, sjuksköterskor, fysioterapeuter, psykologer och logopeder på ett och samma ställe.

– I stället för att barnen ska besöka olika mottagningar ska kompetensen de behöver finnas på ett ställe, säger Marianne Fleron, verksamhetschef på habilitering, syn och hjälpmedel. Med barnets behov i fokus gör vi gemensam sak utan att titta på interna organisationsgränser. Vi vill samla kompetens från både habilitering och psykiatri i samma mottagning eftersom barnen, med sina svårigheter har behov av kompetens från båda specialiteterna.

Verksamheter samverkar för barnens bästa

I Centrum för tidiga insatser samlas och samarbetar tre av regionens verksamheter; Det handlar om ett fördjupat samarbete mellan barn- och ungdomspsykiatrin (BUP), habilitering, syn och hjälpmedel samt familjehälsan.

– När våra verksamheter samverkar och arbetar ihop på samma plats kan vi också sätta barnets behov mer i centrum, säger Madelene Johanzon, chef för område öppenvård. Satsningen går helt i linje med omställningen till god och nära vård som bland annat handlar om att komma bort från stuprörstänk och öka samverkan för individens bästa.

Daniel Schützer (S), tillträdande ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden, invigningstalade.

– Det känns väldigt glädjande att inviga den här verksamheten som fyller ett reellt behov. Genom att erbjuda barn dessa tidiga insatser har vi större möjlighet att också kunna erbjuda livskvalitet i världsklass.

 

Centrum för tidiga insatser

Centrum för tidiga insatser (CTI) är en centrumbildning för barn från noll till och med sex år med eller med misstanke om autism, enskilt eller i kombination med intellektuell funktionsnedsättning (IF) och/eller ADHD. Här samverkar barn- och ungdomspsykiatri (BUP), barn- och ungdomshabiliteringen (BUH) samt barn, unga och familjehälsa för att ge tidiga, jämlika och samordnade insatser med barnets behov i centrum. Mottagningen ska genom tvärprofessionell kompetens erbjuda stöd, behandling och neuropsykiatrisk utredning.

Nära vård i Värmland

Det här är ett exempel på Värmlands arbete mot en god och nära vård, hälsa och omsorg.

Nära vård är en nationell omställning som handlar om att flytta vård, hälsa och omsorg närmare invånarna, en nödvändig utveckling för att klara av utmaningen med en förändrad befolkningssammansättning som på sikt innebär att färre personer ska ta hand om fler. Arbetet drivs tillsammans av Region Värmland och Värmlands 16 kommuner.

Läs mer på regionvarmland.se/naravard

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?