Över 500 personer vill hjälpa till med vaccineringen

Över 500 personer har nappat på Region Värmlands annons om att hjälpa till med vaccineringen mot covid-19.
– Jag är väldigt glad över att så många vill bidra och hjälpa oss i hälso- och sjukvården, säger Lena Gjevert, hälso- och sjukvårdsdirektör.

|

Regiongemensamma nyheter

I början av nästa år kommer Region Värmland att inleda vaccineringen mot covid-19. Som ett led i planeringen av arbetet har regionen gått ut med en bred rekrytering för att hitta personer som vill hjälpa till med vaccineringen. Hittills har nästan 500 personer meddelat sitt intresse. Det rör sig om sjuksköterskor, läkare, apotekare eller receptarier, vårdadministratörer och undersköterskor.

– Det är tuffa tider för hela samhället, men här ser vi ett fantastiskt exempel på medmänsklighet och en vilja att ställa upp för varandra. Det gör mig oerhört glad att över 500 vill hjälpa oss i hälso- och sjukvården och bidra i arbetet med vaccineringen, säger Lena Gjevert, hälso- och sjukvårdsdirektör.

Större vaccinationsmottagningar

Flera arbetsgrupper bestående av representanter från Region Värmland, länets kommuner och andra samverkanspartners arbetar med att säkerställa exempelvis bemanning, leverans av vaccin, utrustning och material och arbetssätt.

– Förberedelserna pågår för fullt för att vi ska kunna genomföra en effektiv och säker vaccineringskampanj, säger Anders Nordmark, vaccinsamordnare.

Region Värmland planerar bland annat för flera större vaccinationsmottagningar i länet och att man kommer att kunna boka sin tid till vaccinering.

– Vi får redan många frågor om exakt var man kommer att kunna vaccinera sig, men det kan vi inte svara på i detalj ännu. Det finns en lång rad faktorer att ta hänsyn till som till exempel möjligheten att undvika trängsel, kylkapacitet och att det ska vara enkelt för människor att ta sig till våra mottagningar, säger Madelene Johanzon, chef för område öppenvård.

Stöd till länets kommuner

Först ut att få vaccin blir de mest sårbara äldre och den delen av vaccineringen kommer genomföras av kommunerna, bland annat på särskilda boenden och i människors hem, allt enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

– Regionen har lång och god erfarenhet av vaccinering mot säsongsinfluensan i Värmland och ett bra samarbete med kommunerna. Vi kommer också att stötta kommunerna med personer som kan hjälpa till att vaccinera.

Mer information vaccinationen finns på 1177.se

När det är dags för vaccinering kommer mer information om vilka som erbjuds vaccin och hur man gör för att få vaccinet att finnas på webbplatsen 1177.se. I nuläget går det inte att boka tid för vaccinering mot covid-19.

Läs mer om vaccinationen på 1177.se

Gilla (0)