Till startsidan

Fallprevention

Fallolyckor är den olyckstyp som orsakar flest dödsfall i Sverige. Men det går att förebygga fallolyckor och fallskador.

Fallolyckor

Fallolyckor kan orsaka skador, förlorad självständighet, försämrad livskvalitet och dödsfall. Förutom lidande för patienter och närstående medför olyckorna stora kostnader för samhället.

Balansera mera

Runt om i Sverige arrangeras kampanjen Balansera mera varje år under vecka 40. Under veckan påminns vi alla om vikten av att förebygga fallskador. Fokus är på mat, motion och mediciner.

 • Mat – Ät näringsriktigt för att behålla din balans.
 • Motion – Träna styrka och balans för att minska risken att falla och skada dig.
 • Mediciner – Se över dina mediciner för att minska risken att falla.

Testa din fallrisk

Det finns två enkla och tillförlitliga test som går att göra i hemmet för att mäta om en person har ökad risk att falla.

30 sekunders stoltest

Benstyrka och balans är viktigt både för att kunna parera ett fall och att minska en fallskada. Stoltestet är ett enkelt test som mäter benstyrka och balans.

Res dig upp från en stol med armarna korslagda över bröstet utan att skjuta ifrån med armarna. Sätt dig på stolen igen med armarna korslagda över bröstet och fötterna parallella. Räkna hur många du gör på 30 sekunder.

Den här filmen visar hur testet går till:

Här är medelvärden för antal uppresningar under ett 30 sekunders stoltest:

Ålder, medelvärden för män, medelvärden för kvinnor.

Ålder

Medelvärde
för män

Medelvärde
för kvinnor

60-64

14-19

12-17

65-69

12-18

11-16

70-74

12-17

10-15

75-79

11-17

10-15

80-84

10-15

9-14

85-89

8-14

8-13

Den som ligger under medelvärdet kan ha ökad risk för fall. Nedan finns tips på träning för styrka och balans.

Test av självständig gång

Självständig gång är ett test som visar på en äldre persons förmåga att gå självständigt utomhus.

Sitt på stol, res dig upp och gå 3 meter, vänd dig om, gå tillbaka till stolen och sätt dig. Använd ett tidtagarur eller klocka med sekundvisare eller mobil och mät den tid det tar.

Den här filmen visar hur testet går till:

Om det tar 14 sekunder eller mer kan det finnas ökad risk för fall. Nedan finns tips på träning för att styrka och balans.

 • 7 av 10 olyckor är en fallolycka.
 • Drygt 1 000 personer dör per år till följd av en fallolycka.
 • Cirka 70 000 personer skadas per år så illa att de behöver läggas in på sjukhus för vård, av dessa är 57 procent kvinnor och 43 procent män.
 • 7 av 10 som skadas av en fallolycka är 65 år eller äldre.
 • Cirka 6 procent av alla i åldrarna 80 eller äldre var någon gång under ett år inskrivna på sjukhus till följd av en fallolycka.
 • Bland personer som slutenvårdats för en skada är lårbensfraktur den vanligaste huvuddiagnosen. Under ett år vårdas 17 000 personer, fördelat på 64 procent kvinnor och 36 procent män, på sjukhus för lårbensfraktur.

Tips för att undvika fall

Korta tips för att undvika fall:

 • ät näringsriktig och god mat,
 • träna styrka och balans,
 • se över ditt medicinintag.

För mer ingående tips och råd, se nedanstående områden:

Så tar jag mig upp om jag faller (film från Socialstyrelsen, 49 sekunder)

Så här tar du dig upp om du fallit (broschyr från Socialstyrelsen)

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?