Till startsidan

Vistelserna äger rum på biblioteken i Storfors, Kristinehamn och Kil.

Det är biblioteksutvecklare Frida Närman som genom satsningen Biblioteket som demokratisk arena har drivit på denna utveckling:

– Biblioteken är berättelsernas hus och det finns många sätt att berätta en historia, säger Frida Närman. Genom att lyfta in dans, konsthantverk och skrivande breddar vi bibliotekens utbud och sätten att berätta. Det bidrar till att fler människor kan hitta ett sätt att uttrycka sig och att fler röster får höras.

Få residensvistelser i biblioteksmiljö

Det finns få exempel på residensvistelser som utgår från biblioteksmiljön i Sverige. Genom att erbjuda kulturutövare residensvistelse på bibliotek vill Region Värmland ge möjlighet till utforskande av biblioteket som plats, bidra till fler möten och ge skapandet ett utrymme mitt i det offentliga rummet som biblioteken är.


Vad är ett residens och hur ser uppdragen ut? Läs mer på Region Värmlands webb