Till startsidan

Åsa Dybwad Norman, Kils bibliotek

Åsa Dybwad Norman är textilkonstnär och konsthantverkare med bas i Arvika. Mellan september och december 2022 vistas hon halvtid på Kils bibliotek för att genom sitt hantverk arbeta med biblioteket som mötesplats.

Fotograf: Marius Dybwad Brandrud

Om Åsas skapande verksamhet

Åsas övergripande intresse rör hur och under vilka villkor handens kunskap tar plats i dagens samhälle. Hon är i alla sina projekt intresserad av olika former av förkroppsligad kunskap som vänder och vrider på vad konsthantverk kan vara. Hon arbetar huvudsakligen med textila tekniker som metod, vanligtvis broderi och applikation, men slutresultatet består ofta av mångmateriella installationer.

Åsa har återkommande arbetat i olika kollektiva former bland annat genom konsthantverkskollektivet Den Nya Kvinnogruppen. Sedan 2015 driver hon tillsammans med konsthantverkaren och forskaren Frida Hållander (PhD) forskningsprojektet ”De viljefulla textilarbetarna”. Projektet ställer olika frågor kring den svenska textilindustrin och dess verkningar i världen, historiskt och idag. Läs mer här.

Tankar om vistelsen på biblioteket i Kil

Under vistelsen i Kil hoppas hon att arbetet kan generera ny kunskap kring hur konsthantverk kan se ut och ta plats, både för deltagarna och för henne själv. Genom att använda återbrukade material kommer även diskussionen om hållbarhet och lokal produktion in i biblioteket.

Läs mer om Åsa på hennes webbplats.


Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?