Region Värmland logga

Regional utveckling

En attraktiv och konkurrenskraftig region går hand i hand med regional utveckling. Värmland ska vara en plats dit människor och företag söker sig, där de mår bra och där innovationer ser dagens ljus. På så sätt skapas förutsättningar för tillväxt.

Bygg och trafik i Karlstad.

Vi arbetar strategiskt med områden som är betydelsefulla för Värmlands utveckling och framtid:

  • Näringsliv
  • Jämställdhet
  • Utbildning och kompetensförsörjning
  • Forskning och innovation
  • Internationella relationer (med fokus på EU och Norge)
  • Infrastruktur
  • Bioekonomi, klimat och energi

Det regionala utvecklingsarbetet bygger på samverkan med Värmlands 16 kommuner och det värmländska näringslivet, men även med EU, staten, andra regioner och aktörer.

Region Värmland har i uppdrag av regeringen att ta fram en regional utvecklingsstrategi, det vill säga en plan för hur Värmland ska arbeta för att utvecklas. Detta resulterade i Värmlandsstrategin som gäller fram till 2040 och som pekar ut prioriterade områden.

Sidan uppdaterad