Till startsidan
Start /Sjukdomar A-Ö /G /Giardiainfektion

Giardiainfektion

Giardiainfektion är enligt smittskyddslagen en allmänfarlig, anmälningspliktig och smittspårningspliktig sjukdom.

Behandlande läkares ansvar 

Se också smittskyddsblad giardiainfektion, läkar- samt patientinformation.

Medicinskt omhändertagande 

Ge patienten information om giardiainfektion. Behandling ges såväl vid symtom som till asymtomatiska bärare. Det är viktigt att personer som bor tillsammans provtas och behandlas ungefär samtidigt för att förhindra återsmitta. Vid behandlingssvikt kontakta infektionskonsult. För förskolebarn finns en lokal rutin Handläggning av förskolebarn med giardia och deras hushållskontakter - RUT-26156 (pdf) Pdf, 135 kB..

Förhållningsregler

Ges muntligt och skriftligt. Givna förhållningsregler ska journalföras. En patient som avslutat behandling och är symtomfri kan återgå till förskola, skola eller arbete, även vid så kallat riskyrke. Förskolebarn bör kontrollprovtas tidigast tre veckor efter avslutad behandling. Övriga personer kontrollprovtas i regel inte.

Smittspårning

Provta följande kontakter

  • Kontakter med symtom.
  • Sexuella kontakter med riskyrke, oavsett symtom. Omplaceras/avstängs i väntan på provsvar.

Hushållskontakter utan symtom provtas om de

  • har ett riskyrke. Omplaceras/avstängs i väntan på provsvar.
  • är förskolebarn. Avstängs från förskolan i väntan på provsvar.
  • är hushållskontakt till positivt förskolebarn.

Anmälan

Klinisk smittskyddsanmälan ska göras i Sminet.

Kostnadsfrihet

Provtagning, vård och behandling ska vara kostnadsfritt för patienten då giardia är en allmänfarlig sjukdom.

Smittskyddsblad 

Klinisk anmälan

Elektronisk anmälan i Sminet, informationssida och inloggning 

Direktlänkar för inloggning i Sminet:

Lokala rutiner

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?