Till startsidan
Start /Sjukdomar A-Ö /T /Tuberkulos /Tuberkulos - Frågor och svar

Tuberkulos - Frågor och svar

Smittskydd Värmland svarar här på några av de vanligare frågorna kring tuberkulos.

Tuberkulos är en infektionssjukdom som orsakas av bakterier. Den drabbar oftast lungorna men även andra organ kan drabbas. Globalt sett är den fortfarande en vanlig sjukdom men i flera delar av världen har den minskat, framför allt i rikare länder där tillgången till mediciner, sjukvård och socialt skydd är god. Tuberkulos finns i två former: 

  • Aktiv tuberkulos är den smittsamma formen. 
  • Vilande (latent) tuberkulos smittar inte, och en person med latent tuberkulos är inte sjuk. 

Det är viktigt att skilja på aktiv tuberkulos då man är sjuk och vilande tuberkulos då man inte är sjuk. Vid vilande tuberkulos är individen aldrig smittsam. Vid aktiv tuberkulos i lungorna är man sjuk och kan i en del fall vara smittsam, men smittsamheten varierar och i vissa fall är man inte smittsam alls. Det krävs vanligen långvarig och nära kontakt med en sjuk och obehandlad person för att bli smittad. 

En person med aktiv tuberkulos som får behandling slutar vara smittsam inom ett par veckor.

Tuberkulos behandlas med en kombination av olika antibiotika och kan så gott som alltid botas om man inte har andra mycket svåra sjukdomar samtidigt. 

Risken att smittas av tuberkulos i Sverige är låg. Därför vaccineras inte alla barn, utan man ger vaccin till dem med högst risk. De som framförallt vaccineras mot tuberkulos är barn med ursprung i ett land där tuberkulos är vanligare.

Anledningen till att man upphörde med allmän vaccination till barn i Sverige mitten av 1970-talet var att nyttan inte bedömdes vara tillräckligt stor jämfört med risken för biverkningar. Även inför en längre vistelse i ett land med hög tuberkulosförekomst rekommenderar man att barn vaccineras, om barnet kommer i nära kontakt med lokalbefolkningen. 

Om man blev vaccinerad som liten, medan det fortfarande var allmän vaccinering, har man någon nytta av det i dag?

Skyddseffekten avtar med åren. Förnyad vaccination ger inte ökad skyddseffekt. 

Senaste åren har tuberkulosförekomsten i Sverige ökat men under 2016 har antalet fall avtagit något jämfört med 2015. De allra flesta är smittade utomlands, dock är tuberkulos ingen ny sjukdom i Sverige. Även i Värmland kan man se en viss ökning men antalet är fortfarande lågt. Risken för smittspridning till svensk befolkning är fortsatt låg. 

Det är viktigt att hitta personer i den sjukes omgivning som eventuellt har en smittsam tuberkulos så att den kan få behandling och inte sprida infektionen till flera personer. Det är även viktigt att kartlägga vilka individer som kan ha blivit smittade. 

Vid smittspårning tas blodprov (quantiferontest) på individer som framför allt varit i nära och/eller långvarig kontakt med den tuberkulossjuka personen.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?