Till startsidan
Start /Sjukdomar A-Ö /T /Tuberkulos /Tuberkulos, information

Tuberkulos, information

Tuberkulos är en mycket vanlig sjukdom i världen men är relativt ovanlig i Sverige vilket gör att det finns skäl att påminna om en del grundläggande fakta.

  • Endast cirka 10 procent av de som smittats, dvs. andats in tillräcklig mängd tuberkelbakterier, blir sjuka. Övriga tar hand om bakterien utan att bli sjuka, så kallad ”latent tb”, och är då heller inte smittsamma.
  • För de som ändå utvecklar sjukdom tar detta lång tid – i normalfallet minst flera månader.
  • En utveckling till eventuell smittsamhet tar ytterligare tid – oftast åtskilliga veckor av sjukdom, där det framför allt är lungtuberkulos med upphostningar som kan smitta.
  • Det finns ingen risk för indirekt smitta – man kan inte från jobbet ta med sig bakterien hem och smitta familjen (om man inte först genomgått ovanstående stadier, dvs. långt senare).
  • Smittvägen är via luft – för att smittrisk skall uppstå behöver patienten hosta ut tillräckligt stor mängd tuberkelbakterier, som sedan i tillräckligt stor mängd behöver inandas av mottagaren. Ingen smittrisk finns av beröring eller kontakt med kroppsvätskor.
  • Som alltid, men särskilt för de som deltagit i en tuberkulosutredning, är det viktigt att reagera på längre sjukdomstillstånd med hosta, särskilt om hostan efterhand blir produktiv (upphostningar). En grundregel är att söka sjukvård om en oförklarad hosta håller i sig mer än 3-4 veckor och inte ger med sig spontant eller har en annan klarlagd diagnos. En låg tröskel bör i sådana fall föreligga för lungröntgen.

Kontakt

När det gäller frågor kring provtagning kontakta tuberkulosmottagningen på telefon 010-8319933.

Övriga frågor kontakta Smittskydd Värmland, Elisabeth Skalare Levein, 010-8391315.

Mer om tuberkulos


Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?