Till startsidan
Start /Frisktandvård /Vad ingår i frisktandvård?

Vad ingår i frisktandvård?

De allra flesta vanliga kontroller och behandlingar ingår i ditt frisktandvårdsavtal.

Avtalet omfattar:

I avtalet ingår tandvård som är nödvändig för att uppnå ett från odontologisk synpunkt funktionellt och utseendemässigt godtagbart resultat, utförs inom avtalsperioden och är ersättningsberättigande i lagen om statligt tandvårdsstöd SFS 2008:145 inom tillståndskoder 1000-4000-serien, det vill säga områdena:

 • undersökning och utredning som utförs med intervall baserade på riskbedömningen
 • hälsofrämjande åtgärder
 • sjukdomsbehandlande åtgärder
 • akuttandvård (exklusive olycksfall eller arbetsskada)
 • rotbehandlingar
 • kirurgiska åtgärder, t ex tanduttagning
 • bettfysiologiska åtgärder
 • reparativa åtgärder inklusive singelkronor i standardmaterial (ev annat material, t ex guld, debiteras separat) på alla tänder utom visdomständer

Inom dessa områden gäller avtalet även för specialisttandvård till vilken behandlande folktandvårdsklinik remitterar patienten.

Avtalet omfattar inte:

 • vård som enligt lagen om statligt tandvårdsstöd SFS 2008:145 inte är ersättningsberättigande
 • rehabiliterande och habiliterande vård inom tillståndskoder i 5000-serien

Exempel på behandling som inte ingår i avtalet:

 • tandimplantat, brokonstruktioner och proteser
 • tandreglering
 • behandling av endast kosmetiska skäl t ex utbyte av felfri fyllning
 • utredning och behandling inför vård som inte är ersättningsberättigande
 • avgift för sena återbud och uteblivande från avtalat besök
 • tandvård som omfattas av hälso- och sjukvårdens avgiftssystem
 • intyg om munförhållanden
 • undersökning och vård till följd av olycksfall eller arbetsskada
 • tandskydd
 • ny bettskena då befintlig tappats bort eller blivit obrukbar p.g.a. ovarsamhet
 • merkostnad vid narkostandvård
 • vård enligt merkostnadsprincipen
 • egenkostnader i form av resekostnader, arbets- och inkomstbortfall m.m.

För vård som inte ingår i avtalet, men är ersättningsberättigande, gäller högkostnadsskydd enligt regelverket för statens tandvårdsstöd.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?