Start / Om oss / Folktandvårdens kunskapscentrum / Hälsoodontologiska enheten

Hälsoodontologiska enheten

Hälsoodontologiska enheten jobbar med munhälsofrågor under livets alla skeden.

ung och äldre släkting

Vårt uppdrag

I vårt uppdrag ingår att:

  • Vara ett kunskapscentrum för utveckling av munhälsan hos patienterna och befolkningen
  • Stötta i vårdutvecklingsfrågor
  • Bidra till kvalitetsutveckling
  • Arbeta med vårduppföljning
  • Ge service till allmänheten och tandvårdens medarbetare, både inom folktandvården och privata aktörer
  • Samverka med andra instanser i regionen, kommuner och myndigheter i frågor om munhälsa
  • Samarbeta nationellt för kunskapsutbyte i munhälsofrågor som rör barn, unga och äldre
  • Driva äldretandvårdsfrågor genom Centrum för äldretandvård, som utvecklar äldretandvården
  • Tillhandahålla material för fluoridanalyser av vatten från privata brunnar, vilket är kostnadsfritt för privatpersoner.

Kontakta oss

Enhetschef

Elisabeth Wennerberg
Övertandläkare
010-831 96 57
elisabeth.wennerberg@regionvarmland.se

Verksamhetsutveckling

Malin Wallerius
Legitimerad tandhygienist och verksamhetsutvecklare
010-831 96 10
malin.wallerius@regionvarmland.se

Asyl 

Camilla Nordin
Legitimerad tandhygienist och munhälsostrateg
010-831 94 61
camilla.nordin@regionvarmland.se

Munhälsovårdsfrågor barn och unga, fluorid och fluoridanalyser

Lena Östlund
Legitimerad tandhygienist och munhälsostrateg
010-831 94 62
lena.m.ostlund@regionvarmland.se

Munhälsovårdsfrågor barn och unga

Emma Hult
Legitimerad tandhygienist och munhälsostrateg
010-831 94 50
emma.hult@regionvarmland.se

Munhälsovårdsfrågor uppsökande verksamhet och munhälsobedömningar

Lisette Axelgård
Legitimerad tandhygienist och munhälsostrateg
010-831 94 63
lisette.axelgard@regionvarmland.se

Munhälsovårdsfrågor vuxna och äldre

Pernilla Södersten
Legitimerad tandhygienist och munhälsostrateg
010-831 96 42
pernilla.wilhelmsson.sodersten@regionvarmland.se

Nödvändig tandvård

Fredric Thyberg
Övertandläkare
010-831 40 12
fredric.thyberg@regionvarmland.se

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta oss

Följ oss i sociala medier