Till startsidan

Särskilt tandvårdsbidrag

Särskilt tandvårdsbidrag, STB, riktar sig till dig som har en sjukdom eller funktionsnedsättning som medför risk för försämrad tandhälsa. Bidraget är på 600 kronor i halvåret.

Du kan få bidraget om du har

 • Muntorrhet på grund av långvarig läkemedelsbehandling
 • Muntorrhet på grund av strålbehandling i öron-, näs-, mun-, eller halsregionen
 • Sjögrens syndrom
 • KOL, kronisk obstruktiv lungsjukdom och har ordinerats syrgas eller näringsdryck
 • Cystisk fibros
 • Ulcerös kolit
 • Crohns sjukdom
 • Tarmsvikt
 • Frätskador på tänderna och anorexia nervosa, bulimia nervosa eller gastroesofageal refluxsjukdom
 • Svårinställd diabetes
 • Dialysbehandling
 • Immunosupprimerad på grund av läkemedelsbehandling
 • Organtransplantation

Hur får jag bidraget?

Information om det särskilda tandvårdsbidraget och om man du rätt till det kan du få hos din läkare - du kan förstås också fråga oss i samband med ditt besök. Oftast krävs dock ett läkarintyg som styrker din sjukdom eller de besvär du har.

Vad ingår?

Det särskilda tandvårdsbidraget kan du använda för undersökning, förebyggande tandvård eller som en delbetalning av ditt frisktandvårdsavtal. Du kan inte använda bidraget till behandling av uppkomna skador. Tillskillnad från det allmäna tandvårdsbidraget (ATB) kan du inte "spara" ett särskilt tandvårdsbidrag till året efter. Du använder därför bidraget senast den 30 juni respektive 31 december varje år.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?