;
Till startsidan
Till startsidan

Övriga frågor om asyl- och flyktingfrågor

För frågor och kontakt gällande asyl- och flyktingfrågor.

Regionen får schablonersättning från migrationsverket för varje asylsökande som vistas inom regionen. För hälsoundersökningar och kostnadskrävande vård ansöker regionen om ersättning.

Hälso- och sjukvården ska erbjuda vuxna asylsökande akut vård som inte kan vänta.

Om personal eller asylsjuksköterskor bedömer att en person har en allvarlig psykisk ohälsa, så gäller samma regler som för övriga invånare.

Om en asylsökande söker psykiatrisk vård via vårdcentral eller i samband med en hälsoundersökning så görs en bedömning, vid behov slussas personen vidare till specialistvård.

Gällande barn och unga under 18 år med särskilda behov finns barn- och ungdomspsykiatrins resurser. Regionens centrum för traumatisk stress, CTS, utbildar och handleder asylsjuksköterskor och andra som arbetar med asylsökande.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats