Till startsidan
Till startsidan

Avgifter för asylsökande

Om de avgifter som gäller för asylsökandes sjukvård.

Folkbokförda asylsökande som tidigare varit asylsökande betalar samma avgifter i sjukvården som övriga folkbokförda. Detta gäller även om de bor kvar i Migrationsverkets asyllägenheter. Patienten ska finnas aktivt i Folke för att räknas som folkbokförd.

Observera att för tandvård gäller tillsvidare att asylsökande vuxna betalar 50 kronor för vård som inte kan vänta, även om personen är folkbokförd i asylboende.

Samtliga vårdcentraler får automatiskt ersättning för asylsökande och nyanlända, med undantag för privata fysioterapeuter.

Du som är privat fysioterapeut ska skicka en faktura till Region Värmland. Kontrollera att den asylsökande har ett giltigt LMA-kort och notera alltid dossiernumret (LMA-numret) i fakturaunderlag eller på fakturan. 

Ersättning utgår enligt Riksavtalet för utomlänsvård.

Felaktiga belopp

De fakturor som kommer in med fel belopp kommer vi att betala. Sedan
skicka en uppmaning till er att komplettera nästa faktura till oss med
mellanskillnaden. Det är viktigt att ni skriver vilken patient det gäller.

Krav på fakturans innehåll

Fakturor måste innehålla följande information för att ersättning ska
betalas ut:

  • Beställar ID 2310101
  • Uppgiftslämnares namn och telefonnummer
  • Vårdande enhet
  • Patientens dossiernummer/LMA-nummer
  • Patientinformation med namn och adress
  • Datum för vårdtillfället
  • Typ av besök - sjukvårdande behandling

Fakturaadress

Fakturan skickas till:

Region Värmland
Beställar ID 2310101
Box 5081
650 05 KARLSTAD

Asylsökande och tillståndslösa barn från 0 till 19 innefattas i subventionen för glasögon på samma sätt som för folkbokförda barn.

Om patienten har ett mycket starkt behov av något som inte täcks av dagersättningen går det att ansöka om särskilt bidrag för det. Migrationsverket gör alltid en individuell bedömning av behovet.

Ekonomiskt stöd för asylsökande (migrationsverket.se)

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats