Till startsidan

Turkiet

Akut vård: Patienten betalar hela vårdkostnaden (enligt regionala prislistan).

Planerad sjukvård: Personer från Turkiet har rätt till planerad sjukvård till vanlig patientavgift. Patienten ska kunna uppvisa förhandstillstånd (E112). Försäkringskassan faktureras den resterande vårdkostnaden. Kopia på förhandstillståndet ska skickas i ett förslutet kuvert till enheten för ekonomiservice, Regionens hus.

Saknas förhandstillståndet ska patienten betala hela vårdkostnaden (enligt regionala prislistan).

Tillbaka