Till startsidan
Start / Samverkan, avtal och vårdval / Allmänmedicinska specialiteten

Allmänmedicinska specialiteten

Inom Region Värmland finns specialister i allmänmedicin på länets vårdcentraler. Både de som drivs av Region Värmland och inom vårdval vårdcentral samt helt privata mottagningar. Vi arbetar tillsammans med kommunerna med deras särskilda boende och i mobila team. Samarbetet med våra kollegor som arbetar inom olika specialiteter på sjukhusen och andra samarbetspartners är en viktig del i vårt arbete.

Gemensam medicinsk utvecklingsgrupp genom allmänläkarkonsult

Inom Region Värmland har vi valt att samordna det medicinska utvecklingsarbetet inom allmänmedicin genom allmänläkarkonsult, eller AKO, vars uppgift bland annat är att se till att samarbetet mellan slutenvård och primärvården fungerar så bra som möjligt och skapar förutsättningar för effektivitet och helhetssyn inom det allmänmedicinska kompetensområdet.

I den medicinska utvecklingsgruppen ingår Fredrik Carlstedt, Anna Egardsson och Eric Le Brasseur.
Välkommen att kontakta oss via e-post: ako@regionvarmland.se.

Gemensamma möten inom specialiteten i Värmland – "Allmöte"

Allmöten är obligatoriska fortbildningstillfällen för dig som arbetar som läkare inom den allmänmedicinska specialiteten. Chefer inom allmänmedicin och andra intresserade är också välkomna. Allmöten hålls två gånger per termin med dubbla mötestillfällen. Programmet för Allmöte tas fram för att stötta och inspirera i den kliniska vardagen. Det kan vara områden du som deltagare föreslagit och ibland har vi externa föreläsare på besök.

Tid och plats

Klockan 08.30 – 16.30 i Galaxen, Regionens hus.
Observera att Allmötena i maj hålls via Teams och i nedkortad version, 8.30 -11.00
Länk till Allmötet (Teams)
.

För långt till nästa Allmöte? Den allmänmedicinska gemenskapen finns även på Yammer i gruppen "Läkare inom allmänmedicin Värmland", där det går bra att lyfta frågor eller synpunkter.

Kommande tillfällen

Allmöten 2020: 

  • 2020-03-05 + 2020-03-10 Obs! 10 mars i annan lokal; Morbrors ådra, Operationshuset
  • 2020-05-14 + 2020-05-27 Obs! Fysiskt möte inställt, vi kör via Teams, länk kommer inom kort
  • 2020-09-09 + 2020-09-17
  • 2020-11-11 + 2020-11-19

FQ-grupper, en möjlighet till fortbildning och gemenskap

På vårdcentralerna arbetar vi med FQ-grupper. En sådan grupp består av 6-12 personer som träffas regelbundet och diskuterar ett relevant kunskapsområde.

Hur går det till? Man väljer en gruppledare och kommer överens om ett program. Innehållet är helt upp till gruppen, och kan till exempel innehålla patientfall, kvalitetsdata, artiklar, inbjudna gäster med mera. Om tid för förberedelse saknas kan man använda material från SFAM. Deltagande via videolänk kan vara ett alternativ om det är långt till kollegor. 

Låter det intressant? Du är varmt välkommen att kontakta Lisa Sallmén för mer information på e-post: lisa.sallmen@regionvarmland.se.

Information för dig som arbetar som läkare

Månadsvis jourschema 

Med anledning av att tätorten i Karlstad har flera vårdcentraler, har man överenskommit om att göra en tidsmässig fördelning av vårdcentralernas läkarmedverkan i vissa patientärenden under vardagar kl. 08.00–17.00.

Månadsvis jourschema för vårdcentralernas utförande av tjänsteläkaruppgifter på anmodan av polismyndighet, socialförvaltningen i Karlstad kommun, Alla Kvinnors Hus och Brottsofferjouren (pdf) Pdf, 110 kB.

Dödsfall

Konstaterande av dödsfall utanför sjukhus, allmänläkarens uppdrag (pdf) Pdf, 181 kB.
Intyg om sjuksköterskas kompetens att bistå läkare vid konstaterande av dödsfall (pdf) Pdf, 90 kB.

Kontakt

Anna Egardsson, utvecklingsledare
Telefon: 010-831 63 83
E-post: anna.egardsson@regionvarmland.se

Om oss

Primärvården är basen i den värmländska vården och vi finns till för att ge en god och nära vård till alla i Värmland genom livets alla skeden. Den vård vi ger ska vara jämlik och behovsanpassad, den ska vara kostnadseffektiv och främja rätt väg genom vården för våra patienter.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats

Till toppen