Till startsidan

Fysisk aktivitet

Ett av de övergripande nationella folkhälsomålen är att arbeta med levnadsvanor. Fysisk aktivitet bidrar till att förbättra människors hälsa samt förebygger och behandlar många sjukdomar.

De svenska rekommendationerna för fysisk aktivitet, YFA, bygger på WHO:s rekommenationer. 

I Sverige är Folkhälsomyndigheten en nationell kontaktpunkt för WHO:s arbete inom icke smittsamma sjukdomar och för arbetet med hälsofrämjande fysisk aktivitet (HEPA) inom EU och WHO:s Europaregion.

Fysisk inaktivitet finns med bland de tio främsta riskfaktorerna i Sverige för förlorade friska levnadsår.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?