Till startsidan

Hälsosamma matvanor och ökad fysisk aktivitet hos unga

Barns hälsa påverkas av matvanor och fysisk aktivitet. En länsgemensam strategi visar hur vi kan skapa förutsättningar för bättre matvanor och ökad fysisk aktivitet hos barn och unga.

Ohälsa relaterad till matvanor och bristande fysisk aktivitet

Globalt och även i Sverige är det generellt en positiv utveckling av hälsa och livslängd. Men det har blivit sämre vad gäller vissa sjukdomar och riskfaktorer såsom diabetes typ 2 och övervikt.

Ohälsosamma matvanor och bristande fysisk aktivitet är faktorer som konkret och direkt påverkar utvecklingen av övervikt och fetma.  Det uppskattas att cirka 15–20 procent av 10-åringar har övervikt eller fetma medan ungefär hälften av befolkningen i åldern 16–84 år har övervikt eller fetma i Sverige.

Förekomsten av övervikt och fetma påverkas av samhällsstrukturer. I områden med låg utbildningsnivå och lägre ekonomisk status är övervikt och fetma vanligare och skillnaderna tenderar att öka. 

Livsmedelverket konstaterar i sin senaste undersökning gjord på ungas matvanor, Riksmaten ungdom 2018, att det finns anledningar till oro, särskilt i socioekonomiska utsatta grupper. Även om intaget av frukt har ökat så äter de flesta ungdomar fortfarande för lite frukt och grönt, för mycket rött kött och chark och för mycket, godis, glass, kakor, snacks och läsk.

En gemensam länsstrategi för Värmland

Region Värmland, kommunerna, Friskvården i Värmland och Värmlands idrottsförbund har tillsammans tagit fram en Länsstrategi för att främja goda matvanor och ökad fysisk aktivitet hos barn och unga i Värmland (pdf) Pdf, 917 kB..
Strategin finns också i en kortversion (pdf) Pdf, 790 kB..

Strategin ska vara ett stöd för att initiera, utveckla och följa upp länets gemensamma arbete för att främja goda matvanor och fysisk aktivitet samt förebygga övervikt och fetma bland barn och unga 0–18 år. Den gäller åren 2017–2021. Arbete med revidering av länsstrategin påbörjas under våren 2021.

Under hösten 2016 bildades ett länsnätverk som består av representanter från länets samtliga kommuner, Värmlands idrottsförbund, Friskvården i Värmland och Region Värmland. Länsnätverket arbetar för spridning av länsstrategin i kommuner, Region Värmland och föreningsliv. Nätverket arbetar också för uppföljning av aktivitetsplanen. 

Kontaktpersoner

Sammankallande i länsnätverket:

jannette.veragajardo@regionvarmland.se, folkhälsostrateg, Region Värmland

Relaterad information

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?