Till startsidan
Start /Samverkan, avtal och vårdval /Folkhälsa /Livsvillkor och levnadsvanor /Psykisk hälsa /Suicidprevention /För dig som privatperson – om självmord och självmordstankar

För dig som privatperson – om självmord och självmordstankar

Har du självmordstankar, vill hjälpa någon med självmordstankar eller är närstående till någon som tagit sitt liv? Här nedan finns information för dig.

En person lägger handen på en annan persons axel.

Om du misstänker att en person i din närhet har självmordstankar – våga fråga och lyssna. Om du själv har självmordstankar – behåll inte tankarna för dig själv, tveka inte att söka hjälp.

För dig som behöver prata med någon

Om du behöver prata med någon om ditt eget eller en närståendes mående – kontakta närmaste vårdcentral eller boka tid i någon av apparna Vård i Värmland eller Ung i Värmland. Du kan också kontakta en stödlinje för att få råd och stöd på mejl, chatt eller telefon. Om det är akut ringer du 112.

Här kan du läsa mer:

Att hamna i kris (1177.se)
Söka psykiatrisk vård (1177.se)
Informationsblad om att hamna i kris Pdf, 190 kB..

Om du har självmordstankar ska du inte hålla det för dig själv, utan då behöver du söka hjälp. Prata med någon du har förtroende för, kontakta en stödlinje eller sök hjälp i vården.

Det är vanligt att tänka på självmord som en utväg, men de flesta agerar inte på sina tankar. Oftast vill personen egentligen inte dö, utan behöver hjälp med att orka leva. Självmordstankar ska alltid tas på allvar, oavsett vad som orsakar dem. Så tveka inte att söka hjälp.

Här kan du läsa mer om självmordstankar och få tips på både vad du kan göra själv och var du söka hjälp (1177.se).

Om du misstänker att någon i din närhet har tankar eller planer på att ta sitt liv är det viktigt att du gör något direkt.

Våga fråga hur personen mår och ge dig tid att lyssna. Det är inte farligt att prata om självmord och det ökar inte risken för att personen ska ta sitt liv. Tvärtom kan ett sådant samtal förebygga självmord. Du kan också hjälpa personen att söka mer stöd på annat håll.

Du som träffar barn och unga med självmordstankar ska särskilt tänka på:

  • Våga fråga, lyssna, lämna inte ensam.
  • Se till att miljön är trygg, lugn och säker.
  • Visa medkänsla, respekt och omsorg.
  • Visa att du tar personens upplevelser på allvar och lyssna aktivt.
  • Kontakta anhörig eller närstående. Förmedla kontakt med skolhälsovård eller sjukvård så att den unge får adekvat stöd och hjälp.

Här kan du läsa mer om hur du kan hjälpa en person som har självmordstankar (1177.se).

Att förlora en närstående i självmord är ett av de svåraste trauman man kan gå igenom. Alla sörjer på olika sätt men sorgen vid självmord kan betraktas som både komplicerad och traumatisk.

Det kan vara särskilt svårt om den som dött är ett barn eller förälder till mycket unga personer.

Här finns länkar till flera sidor för dig som förlorat någon i självmord:

Om sorg (spes.se).
Stöd till unga personer som förlorat en anhörig genom suicid (regionvarmland.se).
Reportage: Självmord - att gå vidare som förälder (1177.se).

Det är mycket som behöver ordnas rent praktiskt när någon dör. Här kan du läsa om vad du behöver tänka på (1177.se).

Den som sörjer kan behöva någon som ser hens lidande, lyssnar, ställer frågor, hjälper till med praktiska saker – och finns kvar även efter den första sorgetiden.

Att stötta sörjande (spes.se).
Att möta närstående när barn suiciderat (regionvarmland.se).

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?