Till startsidan

Så gör du med gamla och överblivna läkemedel

De allra flesta läkemedel ska du lämna in till apotek. Då transporteras de på ett säkert sätt till särskilda avfallsanläggningar med tillstånd att bränna läkemedelsavfall. Här får du veta hur du ska göra med olika läkemedel.

Lämnas INTE till apotek

  • Cytostatika, myggmedel, termometrar räknas som farligt avfall och lämnas vid en återvinningsstation.
  • Batterier samt tomma kartonger, burkar, flaskor och tuber lämnas på återvinningsstation eller större återvinningscentral.

Lämnas till apotek

Produkterna nedan lägger du i en genomskinlig plastpåse som du kan få på alla apotek. Du kan även beställa en plastpåse via ett apotek på webben.

  • Tabletter i plast- eller glasburk: Lägg löst i påsen. Tomma burkar lämnar du till återvinningsstation eller större återvinningscentral.
  • Tabletter i karta: Låt tabletterna ligga kvar i kartan. Kartongen som kartan legat i lämnar du till återvinningsstation eller större återvinningscentral.
  • Läkemedel i glas- eller plastflaska: Om det finns rester kvar – lägg hela flaskan i påsen. Om flaskan är helt tom lämnar den till återvinningsstation eller större återvinningscentral.
  • Läkemedel i tub: Om det finns rester kvar – lägg hela tuben i påsen. Om tuben är helt tom lämnar du den till återvinningsstation eller större återvinningscentral.
  • Läkemedel i inhalator: Lägg hela inhalatorn i påsen, oavsett hur mycket som är kvar i den.
  • Läkemedel i plåster: Lägg plåstret i påsen.
  • Sprutor och kanyler: Det är respektive kommuns uppgift att ta hand om ditt avfall av sprutor och kanyler. De flesta kommuner har avtal med apotek, så du kan hämta och lämna kanylbehållare där. Fråga på ditt apotek vad som gäller. Plastdelar och tomma sprutor utan kanyl lägger du i hushållssoporna. Sprutor som har rester av läkemedel kvar lägger du i påsen.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?