Till startsidan

Satsningar inom suicidprevention

Det pågår mycket arbete för att öka och förbättra det suicidpreventiva arbetet i Värmland. På denna sida samlas en del av det arbetet.

  • Suicid, suicidprevention och maskulinitet.
  • Transpersoners upplevelse av vård.

Att tillhöra en HBTQI-identitet kan vara en riskfaktor och transpersoner är en grupp med särskilt hög risk. Därför bidrar det regionala nätverket med medel till följande arbeten.

Många självmord sker genom förgiftning. Ett sätt att minska risken för självmord är att minska tillgången till läkemedel.

Den länsgemensamma planen är framtagen av Regionalt nätverk för suicidprevention i Värmland. Många organisationer har deltagit i framtagandet.

Här finns Länsgemensam strategisk plan Suicidprevention i Värmland.

Det finns en stark koppling mellan psykisk ohälsa och självmord. Därför är det viktigt att arbeta för god psykisk hälsa hos alla i befolkningen. Några arbeten som genomförts, pågår eller planeras listas här.

Informationsblad

Regionala nätverket för suicidprevention i Värmland tar vid behov fram olika informationsblad.

Här finns informationsbladen.

Livskunskapsprogrammet Häst för hälsa

Planering pågår för ett livskunskapsprogram för barn. Programmet består av två delar, en teoretisk del och en en del med praktiska övningar tillsammans med hästar. Det handlar om att eleverna ska lära sig förstå och hantera känslor och hur tankar, känslor och beteenden påverkar varandra och ens mående.

Regional koordinering psykisk hälsa, RKPH

Regional koordinering psykisk hälsa är ett arbete som genom samordning ska öka fokus på aktuella och prioriterade aktiviteter och bidra till effektivare användande av resurser.

I arbetet samverkar länets kommuner, Region Värmland och brukar- och anhörigföreningar. Regionala samordnaren finns med i samordningsgruppen.

Läs mer om Regional koordinering psykisk hälsa här.

Regionalt utvecklingsarbete Stigma

Stigmatisering av personer med psykisk ohälsa har negativa konsekvenser för samhället i stort men också för den enskilda individen. Projektet Regionalt utvecklingsarbete Stigma ska hitta arbetssätt för att minska stigmatiseringen.

Läs mer om Stigmaarbetet här.

Kurser och konferenser är både önskade och viktiga för att öka förståelse för och kunskap om suicid, suicidprocess och suicidprevention.

Kurser och konferenser

Regionala nätverket för suicidprevention erbjuder kurser och konferenser flera gånger om året. Du hittar aktuella evenemang här.

E-utbildning för personal inom Region Värmland

Regionala nätverket för suicidprevention i Värmland samverkar med Region Värmland i framtagandet av utbildning för personal.

Du som är anställd inom Region Värmland hittar utbildningarna i Utbildningsplattformen på Intranätet. I plattformens kurskatalog söker du på suicid.

MHFA Instruktörsnätverket

MHFA står för Mental Health First Aid – Första hjälpen till psykisk hälsa. I Värmland finns flera MHFA-instruktörer som har ett eget nätverk och kan anlitas för utbildning.

Mer information om MHFA finns här.

Utbildning för personal och befolkning i länets kommuner

Regionala nätverket för suicidprevention i Värmland kan bidra med medel till utbildningar på kommunnivå.

Mer information om utbildningar inom suiciprevention

Vill du och din organisation genomföra en utbildning eller ha mer information om vilka utbildningar som finns, kontakta:

Karen O´quin
Regional samordnare för suicidprevention i Värmland
karen.oquin@regionvarmland.se
010-831 82 36

  • Stimulansmedel till kommunerna
  • Styrande dokument i Region Värmland 

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?