Till startsidan
Start /Samverkan, avtal och vårdval /Folkhälsa /Livsvillkor och levnadsvanor /Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, SRHR

Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)

SRHR är en viktig aspekt av de mänskliga rättigheterna, liksom att sexualiteten är en grundläggande del av att vara människa. Den som formar vår identitet, våra erfarenheter, våra relationer och påverkar vår hälsa.

Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter innefattar rätten för alla människor att fritt från förtryck, diskriminering och våld själva få bestämma över sin kropp, sin sexualitet och sin reproduktion. Det handlar om information, rådgivning om och tillgång till preventivmedel och säkra metoder för familjeplanering och till säker graviditets-, förlossnings- och spädbarnsvård. Det handlar också om att betrakta sexualitet utifrån dess livskvalitetshöjande funktioner, om alla människors lika möjlighet till att få bejaka sin sexualitet och att få säkra och njutbara sexuella erfarenheter.

Detta ska gälla för alla människor oberoende av kön, ålder, etnisk tillhörighet, funktionshinder, könsidentitet, eller sexuell läggning, genom hela livet. Alla människor har lika värde och ska mötas med respekt. Våra verksamheter ska genomsyras av en humanistisk grundsyn, där respekten för människors lika och okränkbara värde, jämlikhet och jämställdhet betonas. 

Aktuellt

Kunskap om hbtq

Bristande hbtq-kompetens kan leda till bristfällig kommunikation, inkorrekta bedömningar, försämrad vårdkvalitet och i förlängningen påverka tilliten till olika samhällsinstitutioner. Därför är kunskap om hbtqi mycket viktigt.

Här finns information om hur du får mer kunskap om hbtq.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?