Till startsidan

Healthy Cities

Region Värmland är medlem i det svenska Healthy Cities som arbetar för jämlika förutsättningar för god hälsa och en hållbar samhällsutveckling.

Sedan hösten 2022 är Region Värmland medlem i nätverket Healthy Cities Sverige, som har koppling till WHO. Nätverkets övergripande mål är att arbeta strategiskt för en jämlik hälsa och social hållbarhet.

Nätverket fokuserar på att politiker och tjänstepersoner arbetar tillsammans med att bygga och utveckla strukturer för allt från styrning och ledning till konkreta insatser som leder till ökad jämlikhet i hälsa.

Ett viktigt mål för Region Värmlands arbete med Healthy Cities är att fler förstår kopplingarna mellan folkhälsans utveckling och en hållbar samhällsutveckling samt att folkhälsa även är en strategi för att klara utmaningar i välfärden. Det innebär att arbetet kan bidra till att nå målen i Värmlandsstrategin och Region Värmlands folkhälsostrategiska plan.

Läs mer om Healthy Cities Sverige

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?