Region Värmland logga

Målbild och färdplan för omställningen

Karta över Värmland indelad med kommungränser. De som godkänt målbilden är grönmarkerade.

Region Värmland och länets 16 kommuner har tagit fram en gemensam målbild för omställningen till god och nära vård. Till hjälp finns en färdplan som guidar i arbetet.

Länets gemensamma målbild

Värmlands målbild symboliserar en gemensam resa mot till framtidens Värmland där vi tillsammans utvecklar en god och nära vård, hälsa och omsorg.

Värmlands målbild - tillsammans utvecklar vi god och nära vård, hälsa och omsorg

Färdplan som guidar i arbetet

För att konkretisera resan och arbetet mot Värmlands målbild finns en färdplan, ett vägledande dokument att utgå ifrån. Alla verksamheter behöver agera utifrån den kontext de befinner sig i.

Färdplan - en vägledning för hur Värmland tillsammans ska utveckla god och nära vård, hälsa och omsorg

Sidan uppdaterad