Till startsidan
Till startsidan

Färdplan för omställningen

För att konkretisera resan och arbetet mot Värmlands målbild finns en färdplan. Det är ett vägledande dokument att utgå ifrån, alla verksamheter behöver agera utifrån den kontext de befinner sig i. 

Färdplanen vägleder i arbetet mot Värmlands målbild för god och nära vård, hälsa och omsorg. Den är godkänd av direktörsberedningen och riktar sig till tjänstepersoner i ledande positioner i Värmlands kommuner och Region Värmland.

Fyra utvecklingsområden mot omställningen

Omställningen behöver ske på alla nivåer och för att ta oss framåt behöver vi jobba med dessa fyra utvecklingsområden:

  1. Proaktivt, hälsofrämjande och förebyggande arbete
  2. Personcentrerat förhållningssätt
  3. Överbrygga gränser och mellanrum och samordna våra resurser
  4. Digitala verktyg och välfärdsteknik

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats