Till startsidan
Till startsidan

Värmlands målbild

Länets 16 kommuner och Region Värmland har tillsammans tagit fram en målbild för omställningen. Arbete har skett i dialog med medarbetare, chefer, ledare, politiker och värmlänningar. Hela Värmland står enat i att arbeta i målbildens riktning. 

Målbilden symboliserar en gemensam resa mot framtidens Värmland där vi tillsammans utvecklar en god och nära vård, hälsa och omsorg. Omställningen handlar om att skapa värden för invånaren genom förflyttningar, vilket målbilden beskriver.

Målbild för god och nära vård i Värmland

Värmlands målbild för omställningen till god och nära vård. Omställningen handlar om att skapa värden för invånaren genom förflyttningar, vilket målbilden beskriver.

Värden för invånarna

  • Jag är en viktig och delaktig medskapare
  • Jag får rätt hjälp och stöd i rätt tid
  • Vi bemöter varandra med respekt
  • Vård och stöd utgår och samordnas från mina behov och resurser
  • Jag har ett kontinuerligt, personligt och tillitsfullt stöd


Förflyttningar i välfärden

  • från fokus på organisation till fokus på person och relation.
  • från isolerade vård- och omsorgsinsatser till samordning utifrån personens fokus.
  • från invånare, brukare/patienter och närstående som passiva mottagare till aktiva medskapare
  • från reaktiv till proaktiv och hälsofrämjande.

Film om omställningen och om Värmlands målbild

Filmen beskriver vad nära vård är, hur Värmlands målbild ser ut och vilka förändringar som ska ske i omställningen till en god och nära vård.

Samverkan är en nyckel

Samverkan mellan kommuner och region är en viktig framgångsfaktor i utvecklingsarbetet mot en nära vård. Filmen nedan visar exempel på samverkan med positiva effekter, både för invånarna och för personalen.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats