Till startsidan
Start /Samverkan, avtal och vårdval /Samverkan vid in- och utskrivning från slutenvården

Samverkan vid in- och utskrivning från slutenvården

Här hittar du checklistor, avvikelserapport, instruktioner och styrande dokument för in- och utskrivning från slutenvård.

Samarbete mellan kommun och region

Kommun och region ska samarbeta kring och med patienter vid in- och utskrivning från sjukhus. Insatserna samordnas utifrån individens behov och förutsättningar. Det är parternas gemensamma ansvar att ge tillräckliga resurser så att utskrivning från sluten vård sker på ett, för individen, tryggt och säkert sätt.

Planera utskrivning redan vid inskrivning

Planering inför utskrivning startar redan i samband med inskrivningen, då slutenvården meddelar kommunen och primärvården/öppenvården ett beräknat utskrivningsdatum. De meddelar även vilket processpår individen tillhör, för att kommunen ska veta hur snabbt kommunala insatser behöver tillsättas, samt om det är ett mindre eller mer omfattande insatsbehov.

Checklistor

Checklista inför utskrivning (pdf) Pdf, 192 kB.

Användarinformation om Cosmic Link.

Nedanstående dokument kan skrivas ut och användas vid driftstopp. Telefonen används för kommunikation. Verksamheten ansvarar för att uppdaterade telefonlistor är utskrivna för aktuella aktörer. Ifyllda reservrutinblanketter dokumenteras in i Link så snart driftstoppet är över.

Checklistor

Checklista inför utskrivning (pdf) Pdf, 192 kB.

Användarinformation om Cosmic Link.

Nedanstående dokument kan skrivas ut och användas vid driftstopp. Telefonen används för kommunikation. Verksamheten ansvarar för att uppdaterade telefonlistor är utskrivna för aktuella aktörer. Ifyllda reservrutinblanketter dokumenteras in i Link så snart driftstoppet är över.

Instruktioner och rutiner

Avvikelserapport

Denna avvikelserapport (pdf) Pdf, 149 kB. gäller mellan kommun och region i samverkansfrågor. Skriv ut efter att du har fyllt i den och skicka till adressen som står i formuläret.

Läkemedel vid in- och utskrivning

Patienten ska inför hemgång förses, enligt överenskommelse, med läkemedel som räcker tills de kan skaffas från apotek eller levereras från Dos.

Samverkanslagen

Sedan 1 januari 2018 gäller Samverkanslagen. Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten vård syftar till att främja en god vård och en socialtjänst av god kvalitet för individer som efter utskrivning från sluten vård behöver insatser från socialtjänsten, den kommunalt finansierade hälso- och sjukvården och/eller den regionsfinansierade öppna vården. Vården bör ha ett personcentrerat förhållningssätt som utgår ifrån individens individuella förutsättningar, förmågor och behov. Det innebär att se, involvera och anpassa insatserna efter vad som är viktigt för just den individen.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?