Problem med Cosmic Link – omedelbar övergång till reservrutiner

Ett flertal kommuner rapporterar att de har problem med Cosmic Link. Det gör att hälso- och sjukvården inom både regionen och kommuner måste gå över på reservrutiner för Cosmic Link.

Mer information
Till startsidan
Till startsidan
  • En beskrivande text för bilden
Vad är vårdgaranti? Samlad information om det du behöver veta.
Vårdgarantikansli Stöd vid frågor om vårdgaranti.
Information till patienter Om vårdgaranti på 1177.se.
Sjukresor Resor till och från ett vårdbesök.
Valfrihet i vården Patientens rätt att välja vårdgivare.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats