Till startsidan
Till startsidan
Start / Administration / Sjuktransporter och sjukresor

Sjuktransporter och sjukresor

Innehållet på den här sidan vänder sig till dig som beställare inom hälso- och sjukvård. Vid livshotande tillstånd ring alltid 112.

Beställ

Sittande sjukresa

När det inte finns ett vård- eller övervakningsbehov under transport. Gäller även sittande i rullstol.

Tänk på att:

 • När resan sker mellan vårdavdelningar med servicelinjebuss på sträckan Karlstad-Örebro-Uppsala ska transportjournal skrivas och lämnas till vårdpersonalen på bussen.
 • När kunden behöver ytterligare stöd beställer du "hand i hand". Hand i hand innebär att kunden överlämnas direkt till personal eller annan mottagare.

Ring 0771-32 32 00 (Värmlandstrafik)

Liggande sjuktransport

Transport på bår utan vård- eller övervakningsbehov. Det finns tillgång till syrgas.

Tänk på att:

 • Transportjournal ska medfölja patienten vid alla transporter från vårdavdelningar.
 • Beställ helst vardagar mellan 08.00 och 16.00.
 • Planerade utomlänstransporter ska beställas senast 15.00 dagen före.

Logga in och beställ en liggande sjuktransport (sosalarm.se/varmland)

Kort varsel

Ring 054-10 10 49 (Region Värmland tillsammans med SOS Alarm)

Vårdbehov under transport

Vid behov av vård eller övervakning under transport.

Lämplig resurs skickas baserat på patientens medicinska vårdbehov under transport. Bedömningen görs av den som tar emot ditt samtal.

Tänk på att:

 • Transportjournal ska medfölja patienten vid alla transporter från vårdavdelningar.
 • Planerade utomlänstransporter ska beställas senast 15.00 dagen före.

Ring 054-83 54 05 (Region Värmland tillsammans med SOS Alarm)

Vanliga frågor och svar

Information för olika målgrupper.

Sjukreseintyg

Blanketten för sjukreseintyg finns i Cosmic Blankettbibliotek.

Obs! Det är viktigt att inte förväxla sjukreseintyget med färdtjänsttillstånd som är två olika typer av resor. Sjukreseintyget gäller endast för patientens sjukresor till eller från vårdbesöket och är ett kostnadsfritt intyg.

Relaterade dokument

Information för patienter

Information från sjukreseenheten till vårdenheter

Här förtydligar sjukreseenheten vad som generellt gäller vid sjukresor, vad de ordinarie sjukresereglerna inom Region Värmland beviljar, samt vad sjukreseenheten bland annat informerar patienten om inför en sjukresa.

Ta gärna upp denna information i samband med ett APT eller liknande. Finns behov får ni gärna boka upp ett möte med sjukreseenheten där vi kan diskutera specifika frågor som kan uppstå kring sjukresor.

Sjukreseenheten bedömer och beslutar

Sjukreseenheten tar egna beslut om färdsätt i de fall då det visar sig att det finns transporttekniska skäl vid patientens sjukresa som omöjliggör sjukresa med allmän kollektivtrafik, servicelinjen inom- eller utomläns.

Sjukreseenheten kan bevilja hotellövernattning i samband med vårdbesök utanför Värmland om det visar sig att patienten ej kan resa till/från sitt vårdbesök inom rimlig tid under en och samma dag.

Hotellövernattningar utöver ovanstående beskrivning där det finns medicinska skäl ska styrkas genom sjukreseintyg av remitterande klinik inom Region Värmland.

Använd sjukreseintyg och skicka in dem så snart som möjligt

Finns det medicinska skäl vid en sjukresa så ska det styrkas via nedanstående sjukreseintyg av vårdpersonal inom Region Värmland som gör en helhetsbedömning av patientens behov vid en sjukresa.

I de fall då vårdpersonalen på förhand vet att det finns särskilda behov för en patient och där det krävs ett sjukreseintyg för enstaka sjukresa eller sjukresor under en viss period inom eller utanför Värmland ser vi gärna att sjukreseintygen skickas till sjukreseenheten så snart som möjligt. Det tror vi kan leda till en mer effektiv kommunikation mellan sjukreseenheten och patienten och vårdpersonalen.

Mer information

Interna telefonnummer för vårdpersonal (intranät)

Postadress till sjukreseenheten

Region Värmland Kollektivtrafik
Sjukreseenheten
Lagergrens gata 7
652 14 Karlstad

Vid transport mellan sjukhus är det avsändande enhet som ska beställa transporten och rapportera patienten.

Utomlänstransporter

Planerade utomlänstransporter ska beställas senast 15.00 dagen före.

Utomlänstransporter som inte kan vänta

Utomlänsuppdrag som inte kan vänta hanteras enligt följande:

 • När transport måste gå direkt ringer du ambulansbeställningen: 054‑83 54 05
 • Transporter som måste gå samma dag men som inte är urakuta planeras tidsmässigt mot bakgrund av aktuellt resursläge och aktuella skiftbytestider för personalen.

Utomlänstransporter – ring och förvarna!

När en brådskande transport till högre vårdnivå planeras eller blir aktuell ringer du ambulansbeställningen: 054‑83 54 05

Detta ger bättre förutsättningar för larmcentralen att planera lämplig resurs och transportpersonalen ges förutsättningar att förbereda sig.

Information från sjukreseenheten till vårdenheter

Här förtydligar sjukreseenheten vad som generellt gäller vid sjukresor, vad de ordinarie sjukresereglerna inom Region Värmland beviljar, samt vad sjukreseenheten bland annat informerar patienten om inför en sjukresa.

Ta gärna upp denna information i samband med ett APT eller liknande. Finns behov får ni gärna boka upp ett möte med sjukreseenheten där vi kan diskutera specifika frågor som kan uppstå kring sjukresor.

Sjukreseenheten bedömer och beslutar

Sjukreseenheten tar egna beslut om färdsätt i de fall då det visar sig att det finns transporttekniska skäl vid patientens sjukresa som omöjliggör sjukresa med allmän kollektivtrafik, servicelinjen inom- eller utomläns.

Sjukreseenheten kan bevilja hotellövernattning i samband med vårdbesök utanför Värmland om det visar sig att patienten ej kan resa till/från sitt vårdbesök inom rimlig tid under en och samma dag.

Hotellövernattningar utöver ovanstående beskrivning där det finns medicinska skäl ska styrkas genom sjukreseintyg av remitterande klinik inom Region Värmland.

Använd sjukreseintyg och skicka in dem så snart som möjligt

Finns det medicinska skäl vid en sjukresa så ska det styrkas via nedanstående sjukreseintyg av vårdpersonal inom Region Värmland som gör en helhetsbedömning av patientens behov vid en sjukresa.

I de fall då vårdpersonalen på förhand vet att det finns särskilda behov för en patient och där det krävs ett sjukreseintyg för enstaka sjukresa eller sjukresor under en viss period inom eller utanför Värmland ser vi gärna att sjukreseintygen skickas till sjukreseenheten så snart som möjligt. Det tror vi kan leda till en mer effektiv kommunikation mellan sjukreseenheten och patienten och vårdpersonalen.

Mer information

För mer information läs vidare under de övriga utfällbara fälten på denna sida.

Akutremittering från vårdcentral till akutmottagning

Om transporten är en akutremittering från vårdcentral till akutmottagning kan transportordinationer skrivas direkt i akutremissen i Cosmic.

För liggande sjuktransport och ambulans ska en kopia av remissen skrivas ut och lämnas till personalen i transporten.

Liggande sjuktransport (annan transport än akutremittering)

Till exempel om patienten ska transporteras till bostaden.

 • Skriv en transportjournal, finns som formulär i Cosmic (Journal > blankett > alla blanketter > Transportordination ambulanssjukvården).
 • Den ska signeras av ansvarig sjuksköterska och sparas i Cosmic.
 • En kopia skrivs ut och lämnas till personalen i transporten i samband med överrapportering.

För mer information se "Om patienten ska hem till bostaden" (utfällbart fält på denna sida).

Om patienten kommit till vårdcentralen med liggande sjuktransport och det gäller en returresa behöver ingen transportjournal skrivas.

Rutin för samverkan mellan ambulanssjukvård och kommunal sjukvård (pdf) Pdf, 122 kB.

Lathund för transporter från, till och inom kommunal hälso- och sjukvård.

Resa till och från SÄBO

Det är viktigt att ange vilken avdelning, plan eller våning kunden ska till och att det står telefonnummer till personal på boendet eller korttiden.

Resa till och från korttidsboende inom kommunen
 • Liggande transporter för patienter med färdtjänsttillstånd
  Värmlandstrafik: 0771‑32 32 00
  Karlstads kommun ska boka via Samres: 054-21 77 00
 • Sittande, liggande eller patienter i rullstol för patienter utan färdtjänsttillstånd
  Värmlandstrafik: 0771‑32 32 00
  Karlstads kommun ska boka via Samres: 054-21 77 00
  Bokningen ska göras av kommunens personal och gäller endast enstaka resor.

Annan resa utan behov av övervakning

 • Patienten kan åka sittande eller i sin rullstol
  Beställ: Servicetrafik
  Beställning: 0771‑32 32 00
  Karlstads kommun ska boka via Samres: 054-21 77 00
 • Patienten måste åka liggande
  Beställ: Liggande sjuktransport
  Beställning: 054-10 10 49
  Rapportering enligt SBAR till undersköterskan i transporten vid hämtning.
Annan resa med behov av övervakning, vård och behandling i liggande transport

Beställ: Ambulans
Beställning: 054‑83 54 05

Om livshotande ring 112

Rapportering och dokumentation sker enligt samverkansrutin med ambulanssjukvården.

Gäller även vid transport inom kommunal sjukvård.

Gäller exempelvis patienter som vårdas i Örebro och Uppsala.

Liggande sjuktransport och patient med vårdbehov

Beställ

Bokning av sjukresa inom Värmland

 • Privatpersoner bokar själv sittande sjukresor inom Värmland via Värmlandstrafik. Beroende på vilket färdsätt som patienten har använt vid sin sjukresa så utgår det en egenavgift som patienten senare betalar via den samlingsfaktura som Region Värmland skickar ut en gång per månad.
 • Om patienten köper buss- eller tågbiljetter så ansvarar patienten själv för att ansöka om ersättning för denna kostnad genom att fylla i blanketten ”Ansökan om ersättning för sjukresa”. Blanketten finns på 1177.se.

Informationsblad

Vad gäller för min sjukresa (pdf) Pdf, 131 kB.

All information riktad direkt till privatpersoner finns på 1177.se.

Sjukresor i Värmland (1177.se)

Om patienters olika behov samt administration av sjuktransporterna.

Här beskrivs de fordon som finns för resor i vården.

Ordinarie linjetrafik med buss och tåg

Bussarna är anpassade för resor till sjukvården. De har lågt golv som underlättar på- och avstigning för resenärer med rollatorer, rullstolar eller barnvagnar. Det finns också ramp på alla bussar som föraren enkelt hjälper till att fälla ned. Ombord finns platser med extra stort avstånd mellan stolarna vilket gör det enkelt att slå sig ner och ger ökat benutrymme. Bussarna är utrustade med både in- och utvändiga hållplatsutrop via högtalare samt en skärm för hållplatsinformation. Alla bussar och tåg har gratis wifi.

Alla förare är utbildade för att ta emot resenärer med olika behov.

Servicetrafik

För patienter som kan åka sittande eller i sin rullstol och inte har behov av övervakning eller vård under resan. Servicetrafik utförs med taxiregistrerade personbilar och specialfordon.

Sjukresor omfattar resor till sjuk- och tandvård, inte hälsokontroller eller vaccination. En sjukresa ska alltid i första hand göras med allmänna kommunikationer alternativt servicelinje. Servicelinjen går i linjetrafik mellan länets sjukhus och större vårdcentraler. Servicelinjen är handikappanpassad och har tillgång till bilkudde och bilbarnstol (ej babyskydd).

Servicetrafikens specialfordon har transportrullstol samt tillgång till trappklättrare.

Om speciella behov finns är privatbil eller annan servicetrafik ett alternativ. Ersättning ansöker patienten om i efterhand i första hand via 1177.

Ersättning, ansökan och utbetalning (1177.se)

Servicelinjer till Örebro och Uppsala (sittande, liggande och patienter med vårdbehov)

Servicelinjen kan ta både sittande-, liggande- och rullstolsburna patienter. Vårdutrymmet på bussarna har medicinsk utrustning, syrgas, förband och läkemedel motsvarande en akutambulans.

Servicelinje 960 Karlstad - Örebro - Uppsala

Servicelinje 960 bemannas med en förare samt en sjuksköterska och en undersköterska från ambulanssjukvården. Bussen kan transportera sittande, sittande i rullstol, liggande och patienter med vård eller övervakningsbehov. Ombord finns övervakningsutrustning (inklusive telemetriövervakning), defibrillator samt läkemedel enligt ambulanssjukvårdens generella direktiv (motsvarande en akutambulans).

Servicelinjen kan ta både sittande-, liggande- och rullstolsburna patienter. Det finns 18 sittplatser samt 3 platser för liggande patienter och en plats för rullstol. Med ombord finns även bilbarnstol i två storlekar (ej babyskydd). Vårdutrymmet på bussarna har medicinsk utrustning, syrgas, förband och läkemedel motsvarande en akutambulans.

Tidtabell för Servicelinje 960 Karlstad - Örebro - Uppsala (pdf) Pdf, 68 kB.

Servicelinje 961 Karlstad - Örebro

Servicelinje 961 bemannas med en förare och en undersköterska från ambulanssjukvården. Bussen kan transportera sittande, sittande i rullstol och liggande patienter utan vård eller övervakningsbehov. Det finns 18 sittplatser samt 3 platser för liggande patienter och en plats för rullstol. Med ombord finns även bilbarnstol i två storlekar (ej babyskydd). Defibrillator finns ombord.

Tidtabell för Servicelinjen 961 Karlstad - Örebro (pdf) Pdf, 68 kB.

Liggande sjuktransport

För patienter som måste åka liggande men inte har behov av övervakning eller medicinsk vård under resan. Observera att allmänpåverkad patient ska transporteras i ambulans.

Liggande sjuktransport är bemannad en undersköterska som också kör fordonet. Patienten har tillgång till larmklocka för att påkalla förarens uppmärksamhet och föraren kan observera patienten via en kamera under resan. Det finns möjlighet till syrgas under resan.

Bedömningsenheter

Bedömningsenheten ska möta behovet av de patienter som vid larmsamtalet inte har ett tydligt behov av slutenvård.

Om ett vårdbehov identifieras efter sjuksköterskans bedömning hänvisas patienten till rätt vårdnivå. Även medicinsk behandling kan påbörjas på plats då bedömningsenheten jobbar utefter ambulanssjukvårdens behandlingsriktlinjer.

Bedömningsenheten med bår kan även transportera patienter som efter bedömning behöver åka liggande transport med vård eller övervakning motsvarande en vårdavdelnings under överflyttningen. Patienten har tillgång till larmklocka för att påkalla förarens uppmärksamhet och föraren kan observera patienten via kamera under resan, men ingen kontinuerlig monitorering av patienten (kan jämföras med vård- och övervakningsnivån på en vårdavdelning).

Ambulans

För patienter som måste åka liggande och behöver vård eller behandling samt övervakning under transporten.

En ambulans är bemannad med två personal varav minst en är sjuksköterska.

Flygambulans

Svenskt Ambulansflyg. Planerade och akuta transporter genomförs med specialistutbildad sjuksköterska inom IVA och Anestesi. Se även det utfällbara fältet om ambulansflyg.

Ambulanshelikopter

Prehospital intensivvård och transport av tidskritiska patienter eller intensivvårdspatienter till mer specialiserad vård antingen i eller utanför länet.

Liggande transport med eller utan vårdbehov

 • Skriv en transportjournal, finns som formulär i Cosmic (Journal > blankett > alla blanketter > Transportordination ambulanssjukvården).
 • Den ska signeras av ansvarig sjuksköterska och sparas i Cosmic.
 • Om transportordinationer ges för transporten ska journalen signeras av ansvarig läkare.
 • En kopia skrivs ut och lämnas till personalen i transporten i samband med överrapportering.

Sittande transport med eller utan vårdbehov mellan avdelningar med servicelinjebuss på sträckan Karlstad-Örebro-Uppsala

 • Alla patienter med vårdbehov ska beställas via ambulansbeställningen på 054‑83 54 05
 • Skriv en transportjournal, finns som formulär i Cosmic (Journal > blankett > alla blanketter > Transportordination ambulanssjukvården.
 • Den ska signeras av ansvarig sjuksköterska och sparas i Cosmic.
 • En kopia skrivs ut och lämnas till vårdpersonalen på bussen.

Avser patienter under pågående vårdprocess som ska transporteras mellan vårdenheter eller inskrivna patienter som ska på undersökning/behandling i Örebro och Uppsala. För att personalen på bussarna ska kunna ge bästa service i övergångarna mellan vårdenheter.

Inom Värmland

Sjukresor som beviljas utan intyg vid planerad vård:

 • Allmän kollektivtrafik (buss eller tåg)
 • Servicelinjen
 • Anslutningsresa med servicetrafikfordon till eller från buss, tåg eller servicelinjen
 • Privat bil

Sjukresor som kräver intyg vid planerad vård:

 • Servicetrafikfordon hela vägen till eller från vårdbesöket
 • Ledsagare (Gäller vuxna från 20 år)

Bokning

 • Sjukresor inom Värmland bokas via Värmlandstrafik på telefon 0771‑32 32 00.
  Beroende på vilket färdsätt som patienten har använt vid sin sjukresa så utgår det en egenavgift som patienten senare betalar via den samlingsfaktura som Region Värmland skickar ut en gång per månad.
 • Om patienten köper buss- eller tågbiljetter så ansvarar patienten själv för att ansöka om ersättning för denna kostnad genom att fylla i blanketten ”Ansökan om ersättning för sjukresa”. Blanketten finns på 1177.se, sök på: ”sjukresor i Värmland”.

Utanför Värmland

Viktigt!

Förutsättningen för att patienten ska beviljas en sjukresa utanför Värmland är att det har upprättats en specialistvårdsremiss för aktuellt vårdbesök på initiativ av Region Värmland.

För att specialistvårdsremissen ska bli synlig för sjukreseenheten så är det viktigt att den registreras så snart som möjligt i ert vårdsystem för att på så sätt undvika frågor från patienten och sjukreseenheten i samband med en sjukresa.

När en klinik ska remittera många patienter för vård utanför Värmland så är vår erfarenhet att det är mycket viktig att sjukreseenheten och aktuell klinik har en dialog kring patienternas kommande sjukresor. På så sätt kan vi minimera att det uppstår frågetecken och missförstånd samtidigt som det gör hela processen mer effektiv för patienten, sjukreseenheten och vårdpersonalen.

Sjukresor som beviljas utan intyg vid planerad vård:

 • Allmän kollektivtrafik (buss eller tåg)
 • Servicelinjen (Örebro och Uppsala)
 • Anslutningsresa med servicetrafikfordon till eller från buss, tåg eller servicelinjen
 • Privat bil

Sjukresor som kräver intyg vid planerad vård:

 • Servicetrafikfordon hela vägen till eller från vårdbesöket
 • Ledsagare (Gäller vuxna från 20 år)
 • Övernattning

Bokning:

 • Buss- eller tågbiljetter ansvarar patienten själv för att boka. Patienten ansöker om ersättning för denna kostnad genom att fylla i blanketten ”Ansökan om ersättning för sjukresa”. Blanketten finns på 1177.se, sök på: ”sjukresor i Värmland”.
 • Sjukresor med servicetrafik/taxi samt Servicelinjen bokas via Värmlandstrafik på telefon 0771-32 32 00. Beroende på vilket färdsätt som patienten har använt vid sin sjukresa så utgår det en egenavgift som patienten betalar via den samlingsfaktura som Region Värmland skickar ut en gång per månad.

Vid transport av patient med psykiatriskt vårdbehov ska psykiatriskt och somatiskt vårdbehov tillgodoses under direkt förflyttning mellan olika vårdnivåer.

Vårdande enhet ska i samråd med mottagande enhet planera för byte av vårdnivå, vårdande enhet ska alltid göra en individuell bedömning för att ta ställning till:

 • Patientens inställning till förflyttning.
 • Patientens behov av skydd under transporten.
 • Om transport kan ske med minimal eller liten risk för hot eller våld.
 • Hur förflyttning ska ske.
 • Vilka som kan/ska medfölja.

Om patient har behov av liggande transport, med eller utan vårdbehov ska alltid transportjournal skrivas innan transport. Transportjournal ska medfölja patienten vid alla liggande transporter från vårdenhet.

Transport av patient med psykiatriskt vårdbehov – RUT-25908 (pdf) Pdf, 151 kB.

Beställning görs alltid via Regionens larmcentral (SOS Alarm):

Under färd vid normaltransporter bemannas ambulansflygplanet av minst en erfaren och kvalificerad IVA- eller anestesisjuksköterska, så kallat Flight Nurse.

Om aktuell transport ska ske med ambulansflyg (Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg, KSA) kommer ni att kontaktas av en koordinator från flygkoordineringscentralen, FKC, för eventuella förtydliganden och fastställer transport samt meddelar transporttid. Alla koordinatorer är erfarna sjuksköterskor.

FKC koordinerar transport med ambulanssjukvårdens resurser till och från flygplatsen, tillsammans med SOS Alarm.

Om anhöriga önskar följa med får ni instruktioner för det av sjuksköterskan på flygkoordineringscentralen.

Transportremiss (KSA) ska alltid fyllas i och skickas med patienten under transporten.

KSA:s transportremiss (svenskt-ambulansflyg.se)

  • Hur mycket kan patienten hjälpa till med själv?
  • Hur ser det ut hemma hos patienten?
  • Är trappor raka eller svängda?
  • Finns någon som möter?
  • Telefonnummer till mottagande person?
  • Är det rätt adress?
  • Ungefär hur mycket väger patienten?
  • Finns nyckel och eventuell portkod med?

  I sjuktransportfordonet finns olika hjälpmedel, ramper som går att lägga ut, trappklättrare till rak och svängd trappa, bärstol, glidbräda. Båren är inte lämplig att bära patient in i bostad. När bärhjälp behövs kan det påverka lämnatid.

  Adressen dit patienten ska transporteras är viktig, den är inte alltid samma som folkbokföringsadressen.

  I liggande sjuktransportbedömningsenheter och ambulans kan patienten bara ta med personligt handbagage (ett mindre kolli på cirka 5 kilo) samt kryckor, griptänger etcetera.

  Om patienten har mer bagage eller hjälpmedel ska du ordna hjälpmedelstransport enligt avdelningens rutiner.

  Om inget annat alternativ finns kan du boka transport med Värmlandstrafik, telefon 0771‑32 32 00.

  Vid livshotande tillstånd ring alltid 112.

  När patienten behöver vård eller övervakning under transport ska beställningen göras av legitimerad personal.

  Ambulanssjukvårdens uppdrag är att:

  • Bedöma
  • Hänvisa
  • Vårda
  • Transportera

  Bedömningar utförs av ambulansbesättningen som består av minst en sjuksköterska med möjlighet att kontakta läkare för bakre medicinskt stöd vid behov. Ambulanspersonalen undersöker och behandlar och tar sedan beslut om fortsatt vårdnivå.

  Region Värmland ansvarar för ambulanssjukvården och vi har ambulansstationer på 12 olika orter i Värmland.

  Ambulansbeställningen

  Den medicinska prioriteringen av ambulansuppdrag hanteras av SOS Alarm och 07-21 av erfarna ambulanssjuksköterskor från ambulanssjukvården.

  Larmkriterier för ambulanssjukvården:

  • Prio 1A, 1B
   Misstänkt livshotande tillstånd. Närmaste ambulans skickas direkt. Blåljus och sirener sätts på för att påkalla fri väg så att ambulansen så snabbt som möjligt kommer fram till patienten. Prio 1A har förtur gentemot prio 1B.
  • Prio 2A, 2B
   Akut, men inte livshotande tillstånd. Ambulans skickas ut omgående, men utan blåljus och sirener. Prio 2A har förtur gentemot prio 2B.
  • Prio 3
   Inte akut, men i behov av vård och övervakning av ambulanspersonal under transport. Väntetiden kan bli längre beroende på hur akutberedskapen ser ut i regionen förtillfället. SOS Alarm kan ibland meddela en uppskattad tid på hur länge patienten får vänta på ambulansen.
  Ambulans

  För patienter som måste åka liggande transport och behöver vård, övervakning eller behandling under transporten. En ambulans är bemannad med två personal varav minst en är sjuksköterska.

  Bedömningsenhet

  För patienter som måste åka liggande och behöver vård eller övervakning motsvarande en vårdavdelning under resan.

  Bedömningsenheten är bemannad med en sjuksköterska som också kör fordonet.

  Patienten har tillgång till larmklocka för att påkalla förarens uppmärksamhet och föraren kan observera patienten via kamera under resan.

  Utrustning så att sjuksköterskan kan ta parametrar på patienten innan och under transporten om det finns behov. Utrustning och läkemedel motsvarande en akutambulans.

  Kontinuerlig monitorering av patienten under transport, exempelvis puls, saturation och EKG är inte möjligt i dagsläget.

  Sidan uppdaterad

  Hjälpte sidan dig?

  Kontakta Region Värmland

  För dig som är patient

  Hitta på webbplatsen

  Region Värmlands webbplats