Till startsidan
Start /Samverkan, avtal och vårdval /Vårdval /Frågor och svar om vårdval och patientlagen

Frågor och svar om vårdval och patientlagen

Här hittar du som arbetar som vårdgivare frågor och svar om fritt vårdval och patientlagen.

Val av vårdcentral

Du kan byta vårdcentral högst två gånger på en tolvmånadersperiod, om det inte finns särskilda skäl för att göra det fler gånger.

Patienten kan välja vilken vårdcentral hen vill i Sverige. Om patienten väljer en vårdcentral i annan region måste patienten kontakta den regionen.

Kontakta berörd enhetschef, i vårdvalet ingår inte val av läkare.

Fritt vårdval

Ja, enligt patientlagen har patienten möjlighet att söka till vårdcentraler och öppen specialistvård i hela landet, även så kallad högspecialiserad vård. Regionerna kan i vissa fall besluta om krav på remiss. Om patienten behöver vara inlagd på vårdavdelning, så kallad slutenvård, krävs godkännande från hemregion.

Slutenvård ska godkännas av motsvarande verksamhet i patientens hemregion. Patienten kan alltså inte använda sig fullt ut av fritt vårdval när hen ska vara inlagd. Regionerna har regionala avtal för till exempel högspecialiserad vård. Det innebär att regionen i första hand remitterar till de sjukhus som omfattas av avtalet. Detta avgörs av verksamhetschef på berörd klinik.

Patienten kan välja öppenvård i hela landet inom offentligt finansierad vård, men ska sjukresa ersättas måste verksamheten remittera på medicinska skäl eller för ny medicinsk bedömning.

Om patienten behöver vara inlagd på vårdavdelning, så kallad slutenvård, krävs godkännande från hemregion.

Möjlighet att söka öppenvård i hela landet. Remisskrav får inte ställas inom barn- och ungdomsmedicin. I vissa fall kan elevhälsan vara behjälplig vid egen vårdbegäran.

Denna patient kan som alla andra söka öppenvård i hela landet. Vid slutenvård krävs godkännande från hemregionen. Vid rättspsykiatri och psykiatrisk tvångsvård gäller särskild lagstiftning.

Om det finns remisskrav ska patienten börja med söka vård i hemregionen för att be om remiss eller betalningsförbindelse. Har patienten sökt direkt till den andra vårdgivaren, kan vårdgivaren (alternativt patienten) begära en betalningsförbindelse från hemregionen.

Finns inget remisskrav ska inte betalningsförbindelse behövas.

Välja vårdmottagning (1177.se)

En invånare kan söka vård hos en privat vårdgivare som arbetar på den så kallade nationella taxan, var som helst i landet. Patientavgiften är densamma som i regionen som vårdgivaren verkar, högkostnadsskydd och frikort gäller.

Vård utomlands

Patienter från andra regioner

Samma regler gäller som för värmlänningar som vill söka vård utanför länet. Hänvisa patienten till den mottagning hen vill söka till, för medicinsk bedömning.

Vid förlossningsvård tas en patient alltid emot. Ta kontakt med förlossningen på Centralsjukhuset i Karlstad. Patienten kan själv ta med de handlingar som behövs inför förlossningen.

Riksavtal för utomlänsvård (skr.se)

Besvaras av upphandling och avtal eller någon av regionens jurister.

Betalningsförbindelse ska hanteras enligt Region Värmlands rutin för att vidareförmedla betalningsförbindelse eller remiss, RUT-08107 (pdf i Vida) (Nås endast i Region Värmlands interna nätverk.)

Patienter från andra länder

Akut vård och planerad vård

För mer information se Avgiftshandbok.

Förlossningsvård

Patienten tas alltid emot.

Utredningar

Inom ramen för fritt vårdval kan patient välja vilken offentligt finansierad vårdgivare den vill vända sig till.

Vald vårdgivare ska ha avtal med en region och avtalet ska vara öppet för andra regioner.

När patient väljer annan vårdgivare än Region Värmland ersätts inte resor.

Hitta vårdmottagning (1177.se)

Rutin informera invånare om NP-utredningar (nås endast inom Region Värmlands interna nätverk)

Inom ramen för fritt vårdval kan patient välja vilken offentligt finansierad vårdgivare den vill vända sig till. Vald vårdgivare ska ha avtal med en region och avtalet ska vara öppet för andra regioner. Utbudet i landet är begränsat, flest mottagningar finns inom Vårdval Stockholm.

När patient väljer annan vårdgivare än Region Värmland ersätts inte resor.

Spärra patientjournal

Synpunkter och klagomål

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?