Till startsidan
Start / Vård och behandling / Cancervård i Värmland / Cancervårdens vårdprocesser

Livmoderkroppscancer

Här hittar du vårdprocessen för livmoderkroppscancer. Här finns länkar till alla styrande dokument och övrig information som stödjer det verksamhetsöverskridande vårdprocessarbetet i Region Värmland.

Här finns också också kontaktuppgifter till vårdprocessgruppen som du kan få stöd av om du har frågor om vårdprocessen.

Ansvarig enhet: Kvinnosjukvården, Region Värmland

Nationellt kliniskt kunskapsstöd, NKK

Övriga nationella resurser

Ingång till standardiserat vårdförlopp

Utredning och beslut om behandling

Behandling

Ingen information.

Uppföljning

Ingen information.

Patientinformation

Processansvarig

Beata Sikorska, överläkare kvinnosjukvården

Vårdprocessgrupp

  • Henrik Edvardsson, patologi
  • Dagmara Lazowska, radiolog
  • Maria Julin, koordinator
  • Emma Johansson kontaktsjuksköterska
  • Maria Johansson, koordinator, vårdadministratör
  • Johanna Oskarsson, kontaktsjuksköterska
  • Malin Wesley, inrapportör kvalitetsregister

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats