Till startsidan
Till startsidan
Start / Vård och behandling / Cancervård i Värmland / Cancervårdens vårdprocesser

Vulvacancer

Här hittar du vårdprocessen för vulvacancer. Här finns länkar till alla styrande dokument och övrig information som stödjer det verksamhetsöverskridande vårdprocessarbetet i Region Värmland.

Här finns också också kontaktuppgifter till vårdprocessgruppen som du kan få stöd av om du har frågor om vårdprocessen.

Ansvarig enhet: Kvinnosjukvårdens gynekologiska onkologimottagning

Nationellt kliniskt kunskapsstöd, NKK

Vulvacancer på NKK

Övriga nationella resurser

Ingång till standardiserat vårdförlopp

Ingång till standardiserat vårdförlopp (styrande dokument i Vida)

Utredning och beslut om behandling

Behandling

Ingen information.

Uppföljning

Ingen information.

Patientinformation

Processansvarig

Cecilia Riemersma, läkare, kvinnosjukvård

Margareta Lood, läkare, kvinnosjukvård

Vårdprocessgrupp

  • Henrik Edvardsson, överläkare
  • Anja Solterbeck, överläkare
  • Cecilia Riemersma, överläkare
  • Emma Johansson, kontaktsjuksköterska
  • Maria Johansson, koordinator, vårdadministratör
  • Johanna Oskarsson, kontaktsjuksköterska
  • Malin Wesley, inrapportör kvalitetsregister

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats